Kanadské Noviny

  • zakladateľ Pribil predal noviny svojim zamestnancom
  • oni ho predali vydávateľovi publikácie "New Yorský Denník" - pozri Kirschbaum s.289
  • publikácia sa dotala do rúk Gabriela Kurdela  a publikácia dostala podtitul "Czechoslovak weekly"  - pozri Kirschbaum s.289
  • publikácia bola premenovaná na  "Slovák v Kanade" ako Volume VI  - pozri Kirschbaum s.288, 289, 290
Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Jazyk informačného média
Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Začiatok existencie informačného média
Koniec existencie informačného média
Redaktor informačného média