Aké informačné média existujú (alebo existovali) pre Slovákov žijúcich v zahraničí?

Submitted by starosta on Thu, 06/29/2017 - 21:24

Pomôžte nám zostaviť katalóg nezávislých zahraničných slovenských novín, časopisov, buletínov, webových stránok, skupín v sociálnych sieťach (a pod.), ktoré existujú (alebo existovali) pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kliknite na Kontakt a  napíšte nám tie údaje, ktoré viete:

 • názov informačného média
 • stručná charakteristika média
 • krajina a miesto, kde má médium svoje sídlo
 • druh média (noviny, časopis, kalendár, buletín, webové sídlo, skupina v sociálnej sieti, ...)
 • frekvencia periodika (týždenne, mesačne, štvrťročne, ročne, občasne, ...)
 • webové sídlo (ak existuje)
 • forma média (tlač, elektronicky, on=line, ...)
 • jazyk média (slovensky, anglicky, česky, maďarsky, rusky, nemecky, francúzsky, španielsky, ...)
 • zakladateľ média
 • vydávateľ média
 • redaktori, redakčná rada
 • dopisovatelia,
 • kontakty na médium
 • odkedy vychádza (presne alebo približne)
 • ak médium zaniklo, kedy zaniklo (presne alebo približne)
 • ak viete o ďalšej informácii, kde ju možno nájsť