ECHO duchovného prúdenia dneška

Štúdie o aktuálnych otázkach našej doby.

ECHO 01
Titulná strana 1.čísla z r. 1972

 

ECHO 52
Titulná strana 52. čísla z r.1990

 

Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Jazyk informačného média
Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Začiatok existencie informačného média
Najskorší koniec IM
Redaktor informačného média
Kontakt pre informačné médium

Adresa redakcie: 147 Elgin Street N. Galt, Ontario, Canada

Zdroj informácie o IM