1939 Kanadskí Drevorubači *

 


 

 

Nie každý, kto počuje pomenovanie "Kanadský Drevorubač", si aj uvedomí, čo takéto pomenovanie naozaj znamenalo. Na fotografii z r. 1939 je vľavo Jozef Otrošina, jeden zo zakladajúcich členov farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, v Britskej Kolumbii. Drevorubača vpravo sa nám doposiaľ nepodarilo identifikovať.

 

Autor príspevku
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Roky spomenuté v texte