Prečo ďalšie "diskusné fórum"?

Submitted by starosta on Thu, 06/29/2017 - 22:27

Priatelia,

vytvoril som stránky pre nové diskusné fórum. Je to pokus o vytvorenie moderovanej platformy pre výmenu informácií o slovenskom zahraničí.

Dôvody prečo takéto diskusné fórum:

- toto diskusné fórum je verejné, t.j. viditeľné každému navštevníkovi

- toto diskusné fórum je moderované, t.j. príspevky od neprihlásených návštevníkov, budú síce dovolené, ale uverejnené až po posúdení ich vecnosti

- webové stránky (a diskusné fóra) oficiálnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú problematike Slovákov v zahraničí, sú veľmi závislé (podľa môjho názoru) od politickej situácie v tom-ktorom období existencie Slovenska/Česko-Slovenska. Môže byť užitočné mať nezávislú platformu, ktorá nie je závislá od okamžitých politických prúdov a nálad na Slovensku,

- toto diskusné fórum nepatrí žiadnej organízácii,

- sociálne siete (Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, Google+, ...) sú užitočné, ale majú veľkú nevýhodu, vyžadujú si, aby sa ľudia stali členmi tej-ktorej sociálnej siete. Mnohí návštevníci web-u takéto členstvo odmietajú, ale radi si prezrú informáciu voľne prístupnú na web-e.

Aký je Váš názor na takéto diskusné fórum?