Kanada

Submitted by starosta on Sat, 07/01/2017 - 13:04

Nasledovný text som prevzal z http://www.slovaksincanada.ca/project/html/article_12.html:

Dnes je už ťažké zohnať najstaršie vydania slovenských novín, časopisov, kníh, kalendárov a významných i príležitostných bulletinov, ktoré boli tlačené na kanadskej pôde. Tak, ako v minulosti, tak aj dnes v Kanade neexistuje inštitúcia, ktorá by od začiatku bola bývala zbierala každé tlačené slovo kanadských Slovákov.

Áno, existujú jednotlivci, ktorí majú bohatú zbierku takýchto tlačovín, ale neexistuje presný bibliografický zoznam, na ktorý sa môžeme odvolať. Je to o to viac smutnejšie, že nielen v minulosti, ale ani dnes v samostatnom Slovensku sa nevenuje aktívne ani jedna organizácia alebo úrad týmto, dnes už kritickým, problémom.

Áno, máme stále dobré výhovorky, že nás delila politika, že nás delí more, že nás delia financie, ale keď sa na to dobre pozrieme, vidíme, že nás delí len ľudská lenivosť a nezáujem o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Je to neochota porozumieť im a počítať s nimi ako s neoddeliteľnou súčasťou Slovákov.