Bazálny investičný kruh

20161007 List ucitelov
7. októbra 2016 odovzdala Iniciatíva slovenských učiteľov na podateľni ministerstva financií vecný dar – súbor materiálov s názvom Bazálny investičný kruh. 
Tento dar sme odovzdali na záver protestného Bazálneho pochodu, ktorý viedol od budovy Domu odborov (Istropolis) k budove ministerstva financií. Celou akciou sme reagovali na výzvu ministra financií Petra Kažimíra k učiteľom, aby zachovali bazálny pokoj.

 

Bazálny investičný kruh
Razantným zvýšením investícií do materiálno-technického zabezpečenia a predovšetkým do ľudských zdrojov sa zvýši atraktivita učiteľského povolania a školského prostredia. Rast atraktivity učiteľského povolania povedie k vytvoreniu konkurenčného prostredia medzi uchádzačmi o učiteľskú profesiu. Spolu s dôkladným prehodnotením a finančným posilnením prípravy budúcich pedagógov ide o kľúčový prostriedok na to, aby sa zvýšila kvalita uchádzačov o učiteľské povolanie.

Zdroj: http://slovenskychucitelov.blog.sme.sk/c/435122/bazalny-investicny-kruh.html