Spracované podľa knihy: KNOWLES, Valerie: Strangers at Our Gates; Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540 1990. Toronto & Oxford, 1992, s. 58 - 74.

1896 - 1903 Kanadskí­ imigranti vtedy (1896) a teraz *

Autor príspevku

Viete, že v roku 1896 sa stal ministrom vnútra (Kanady) len 35 ročný Clifford Sifton, ktorý hoci svojrázne, ale energicky oživil imigračnú politiku Kanady? 

Viete, že Clifford Sifton sa vo svojej imigračnej politike zameral na poľnohospodárov, ktorých odvetvie považoval za kľúčové pri budovaní prosperity svojej krajiny? Prakticky sa to prejavovalo tak, že poľnohospodári akejkoľvek národnosti mali prednosť pred akoukoľvek triedou imigrantov. Vďaka tomuto faktu sa začali okrem miest zaľudňovať aj rozľahlé prérie Kanady.