Spomienky A. Migliriniho

Spomienky: Ing. Aristid Miglierini *

Autor príspevku

Pri upratovaní písomnosti z čias pôsobenia v Čs. kultúrnom stredisku  v Káhire, našiel som v nezalepenej obálke správu napísanú ručne po česky (môj preklad). Neviem ako sa ku mne dostala, ale predpokladám, že buď od čs. veľvyslanca v Káhire JUDr. Ladislava Nováka, alebo od jeho sekretárky, s ktorou som mal zhodné názory na r. 1968. Dokument obsahoval Správu o tlačovej konferencii šéfredaktorov listov u predsedu vlády  O. Černíka zo dňa 28.8.1968. Ing.