Rodinná zbierka fotografií­ p. Berthy Palkovej

1939 Kanadskí Drevorubači *

Autor príspevku

 


 

 

Nie každý, kto počuje pomenovanie "Kanadský Drevorubač", si aj uvedomí, čo takéto pomenovanie naozaj znamenalo. Na fotografii z r. 1939 je vľavo Jozef Otrošina, jeden zo zakladajúcich členov farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, v Britskej Kolumbii. Drevorubača vpravo sa nám doposiaľ nepodarilo identifikovať.