Kirschbaum, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto, 1967, s.287

Slovenské Slovo

Známy spisovateľ Karol Čulen, ktorý mapoval krátku históriu slovenskej tlače v Kanade, píše: „Bol to slabší, skromný časopis, taký slabší odvarok martinského Národného Hlásnika“.

Nevedno ako dlho vychádzal ani koľko mal vydaní.

Obsah publikácie bol silne národný, podobne ako viaceré americké noviny pred I.sv.vojnou (Kirshbaum)