Helmut Hirnshall: „Môje srdce sa vznáša“ a „Môj duch sa vznáša“