Petr Kozelka a Andrea Poláčková: Za svobodu do legie. Živá histórie 1-2/2006