Petr Kozelka: Bez síly bodáků by republika nevznikla. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014