Petr Blahuš: Vítězství alpských orlů s čs. emblémy. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014