Petr Kozelka: Odvážní červenobílí ďáblové. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014