Petr Kozelka: Hrdinství Čechoslováků u Arrasu. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014