Návšteva Spišského Oxfordu

Spišský Podolínec
Spišský Podolínec

Spišský Oxford, tak mnohí  prezývajú spišské mestečko Podolínec. V Kanade som veľakrát  počul o kláštore v Podolínci, ktorý bol gymnáziom, ale aj koncentrákom. Aj v rovníkovom Equadore na návšteve a pri rozhovoroch s nebohým saleziánom Donom Šutkom som počúval životné príbehy ľudí, ktorí tu boli väznení začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. Aj v našom časopise Slovo z Britskej Kolumbie sa Podolínec viackrát spomínal.  Tento rok som mal možnosť sa v Podolínci zastaviť a zoznámiť sa s jeho pohnutou históriou.

KLASTORNY KOSTOL V PODOLINCI
Kláštorný kostol v Podolínci

Objekt kláštora a kostola je jednou z významných dominánt Podolínca. Rannobaroková stavba bola postavená za hradbami mesta v rokoch 1642-1648 podľa plánov viedenského staviteľa Pochsbergera. Budova kláštora so štyrmi vežami je poschodová a v jej strede je umiestnený dvojvežovy kostol. Patrónom kostola je krakovský biskup, mučeník, sv. Stanislav, ktorého obraz je nad vchodom do kostola. Na kostole človek obdivuje nádherné vysoké veže, ktoré majú 44 metrov.

20.PODOLINEC NAMESTIE S FARSKYM KOSTOLOM NANEBOVZATIA PANNY MARIE
PODOLÍNEC - NÁMESTIE S FARSKÝM KOSTOLOM NANEBOVZATIA PANNY MARIE

História tohto trojtisícového mestečka na rozhraní Spišskej Magury, Podtatranskej kotliny a Levočských vrchov je skutočne zaujímava. Tento región bol pod vplyvom poľských alebo uhorských panovníkov.  V 17. storočí, kedy vznikol v Podolínci kláštor, bolo toto územie pod vládou poľského kráľa. Spravoval ho knieža Stanislav Lubomirski, ktorý patril v tej dobe k najbohatším poľským magnátom.  Pozval si teda na Spiš reholu piaristov, ktorí vzdelávaním a pomocou vedeckých objavov hlásali vieru v Boha. Knieža Stanislav tu nechal vybudovať komplex barokových budov, kláštor a založil jedno z najvýznamnejších piaristickych kolégii v strednej Európe. Slávne gymnázium volali aj Spišský Oxford, alebo Atény nad Popradom. V priebehu nasledujúcich desaťročí a storočí na ňom študovalo vyse pätdesiatisíc prevažne mladých šlachticov z vyšších vrstiev z Poľska, Maďarska a Nemecka.

To bola tá historicko pozitívna zlatistá stránka podolínského kláštora.

 Z 13. na 14. apríla 1950 začala bohužial aj  negatívna stránka našej novodobej povojnovej histórie, keď sa  kresťanský kláštor zrazu premenil na komunistické väzenie s ostnatým drôtom. Nechýbali ani ozbrojení strážcovia so samopalmi a psami. Bolo tu internovaných vyše 700 reholníkov.  Komunisti nečakanou rýchlou akciou, ktorá je známa pod menom “Barbarská noc”, zlikvidovali mužské rehole na celom Slovensku. Najprísnejší záchytný tábor bol zriadený práve tu, v Podolínci. Ľudia z okolitých dedín sa proti internovaniu kňazov búrili. Nastali tu nepokoje a mnohých postrelili, zavreli, zbili, vypočúvali a odsúdili. Boli tu väznené aj také osobnosti ako kardinal Korec, alebo biskup Hnilica. Neskôr v podolínskom väzení sústredili aj reholné sestry.

Pamätná tabuľa na kláštore
Pamätná tabuľa na kláštore

Dnes pôsobia v kláštore opäť mnísi, rendemporisti, ktorí vykonávajú na Spiši záslužnú prácu. Ak budete, čitatelia Slova z Britskej Kolumbie, mať možnosť prechadzat týmto spišským mestečkom, určite sa tu zastavte, lebo okrem nádhernej typickej barokovej architektúry a bohatej histórie, tu budete mať možnosť obdivovať aj najkrajší oltárny obraz svätého Stanislava, ktorý je vysoký 10 metrov. Je to najväčší oltárny obraz sväteho Stanislava v strednej Európe, ak nie v celej Európe.

Interiér kláštorného kostola
Interiér kláštorného kostola

Takisto sa budete môcť oboznámiť  s dôkazmi o neľudskom prenasledovaní kresťanských reholí na Slovensku počas totality v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

Pamätník obetiam totality v areáli kláštora
Pamätník obetiam totality v areáli kláštora

 

Text a fotografie: Paul Stacho

Autor príspevku
Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Udalosti spomenuté v texte