Spirituálno-spoločenský prí­hovor

Spirituálno-spoločenský prí­hovor vydávateľa

Franklin, Ježiš, Sokrates a osobný rast

Autor príspevku

Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností: 

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa, 
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie, 
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas, 
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol,