Pred 50 rokmi

Cti si otca svojho i matku svoju

Autor príspevku
cti otca i matku svoju

Keď som voľakedy pri našej zrúcanej kolibe Pod Baške hôrkami kravy pásla, pred očami mi ožíval príbeh chlapca v mojich rokoch. Vtedy koliba ešte stála. Chlapec pásol ovečky a sám tam s nimi aj nocoval. Myslel na slová svojej mamy: „Miško môj, len spi so zavretými ústami, aby ti had do nich nevliezol.“ Miško bol poslušný, preto sa mu nikdy nič zlého nestalo.

Rozhovor s Edom Starickom

Autor príspevku
Hala
Farská hala kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri pri spoločenskom posedení „Pod Oravským zámkom“ 26.novembra 2016

Koncom novembra minulého roku bolo v hale kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri spoločenské posedenie “Pod Oravským zámkom”.

Spomienka na rok 1967 a židovský poker

Autor príspevku

Môj príbeh je z r.1967, spred 50 rokov. Boli sme štvrtáci na elektrofakulte. Skoroinžinieri. Bývali sme na Mladej Garde, na Áčku (1), na prízemí, s oknami obrátenými na sever. Takže sme sa pozerali na západnú stranu Céčka a južnú stranu Déčka a Éčka. V tom čase v jednej bunke bývali piati študenti lebo mala jednu „dvojku“ a jednu „trojku“. Býval som na dvojke s Milanom. Na trojke bol tuším Igor, Števo a druhý Jožo.

Spomienky: Ing. Aristid Miglierini *

Autor príspevku

Pri upratovaní písomnosti z čias pôsobenia v Čs. kultúrnom stredisku  v Káhire, našiel som v nezalepenej obálke správu napísanú ručne po česky (môj preklad). Neviem ako sa ku mne dostala, ale predpokladám, že buď od čs. veľvyslanca v Káhire JUDr. Ladislava Nováka, alebo od jeho sekretárky, s ktorou som mal zhodné názory na r. 1968. Dokument obsahoval Správu o tlačovej konferencii šéfredaktorov listov u predsedu vlády  O. Černíka zo dňa 28.8.1968. Ing.

Spomienky: Andrej Štelmák, Sliač, Slovakia *

Autor príspevku

                 (Pohľad do časti histórie spoločného štátu Čechov a Slovákov)

 Dejiny potvrdzujú, že takmer každý politický systém či štátne zriadenie má svojich prívržencov,  ale aj odporcov usilujúcich sa o jeho reformu, zvrat alebo aj zánik. (Rusko: VOSR 1917, rozpad ZSSR, Nemecko: Nástup Hitlera a fašizmu k moci 1933, Maďarsko: kon­trarevolúcia 1953, Poľsko: Hnutie Solidarita, Kanada: Boj za odtrhnutie francúzskej časti a vytvorenie jej samostatnosti. Československo: Február 1948,  „Kontrarevolúcia“ a Obrodný proces 1968...)

Rubrika

2016 - História farnosti v New Westminster - namiesto úvodu *

Autor príspevku

Keď sme sa pred 30 rokmi, presťahovali z Prince George do Vancouveru, prvou vecou bolo pozrieť sa do telefónneho zoznamu, kde som našiel “Sts. Cyril and Methodius Slovak Church” v New Westminster. Keď som prvýkrát prišiel do slovenského kostolíka, bol som milo prekvapený. Ďaleko od Slovenska, na druhom konci zemegule, pri pobreží Pacifiku, v spleti angličtiny a iných jazykov, som sa mohol započúvať do slovenských omšových piesní, do slovenských modlitieb. Nechcelo sa mi tomu ani veriť.

Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri


V 2. čisle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie sme načrtli začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri. Táto téma by však nebola úplná, keby sme nespomenuli osobnosti kňazov, ktorí svojou jedinečnou a neopakovateľnou činnosťou vytvorili hodnoty, ktoré sú nielen hmotného charakteru, ale sú to predovšetkým hodnoty hlboko vryté v mysliach a srdciach miestnych Slovákov.

Jezuitská misia

Na založení a spravovaní slovenskej farnosti v New Westminsteri majú veľkú zásluhu otcovia jezuiti, ktorí po likvidácii kláštorov na Slovensku v roku 1951 obrátili svoju pozornosť na misie medzi zahraničnými Slovákmi.

Zoznam sťahovaných zvrškovMedzi písomnosťami, ktoré nám zapožičala pani Mary Beneš, sme našli zaujímavý zažlknutý "Soznam sťahovaných svrškov". Je to unikátna písomnosť z r.1949, ktorá dokumentuje viacero skutočností.

Po prvé, ukazuje to, s čím prišla do Kanady pani Mary Kikta, dlhoročná - už nežijúca - členka farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, so svojou 21 ročnou dcérou Máriou. Obsahuje iba 30 položiek.