Máme nového honorárneho konzula SR vo Vancouveri

eu festival
Honorárny konzul Pavol Hollosy počas Európskeho festivalu 2017

 

S potešením si dovoľujeme informovať všetkých našich krajanov vo Vancouveri a okolí, že od 1. júna 2017 začal svoju činnosť Honorárny konzulát SR v Richmonde.

Novým honorárnym konzulom je dlhodobo aktívny člen slovenskej komunity vo Vancouveri pán Pavol Hollosy. Veľmi si ceníme jeho záujem a pripravenosť podieľať sa na rozvoji vzťahov medzi SR a Kanadou a pomáhať našim občanom a komunite.

Honorárny konzulát bude poskytovať nasledovné služby: overenie pravosti podpisu /kópie dokumentu, vystavenie náhradného cestovného dokladu, ako aj iné služby konzulárneho charakteru.

Nášmu honorárnemu konzulovi p. Pavlovi Hollosymu prajeme veľa úspechov pri výkone jeho funkcie a tešíme sa na spoluprácu.

Kontaktné informácie:
Konzulárny úrad SR vo Vancouveri
Honorárny konzul Pavol Hollosy
8691 Allison Street, Richmond, BC V6Y3H9
Tel/fax: +1 604-277-5774
Email: phollosy@gmail.com
Úradné hodiny Pondelok: 15:00- 17:00 (prípadne podľa dohody)

 

zastavy

 

We are pleased to inform our community in Vancouver area that the new Honorary Consulate of the Slovak Republic in Richmond started performing its duties on June 1, 2017.

Mr. Pavol Hollosy, a dedicated and active member of the Slovak community, serves as the new Honorary Consul of the Slovak Republic. He is keen and motivated to be of assistance to the community and to promote Slovakia-Canada relations.

He can help you with the following: notarization of signature / copy notarization, issuing of Emergency Travel Documents and other consular help and assistance.

We wish Mr. Pavol Hollosy best of luck and much success in his new capacity and look forward to our cooperation.

 

Contact information:
Consular Office of the Slovak Republic in Vancouver
Honorary Consul Pavol Hollosy
8691 Allison Street, Richmond, BC V6Y3H9
Tel/fax: +1 604-277-5774
Email: phollosy@gmail.com
Office Hours: Pondelok/Monday: 15:00- 17:00 (prípadne podľa dohody /or by appointment)

 

eu fest
Hon. konzul Pavol Hollosy o sebe:
Rád som sa zúčastnil a reprezentoval Slovensko na European Festival 2017 v Burnaby.
Od 1. júna 2017 som začal činnosť ako Honorárny Konzul SR pre Britskú Kolumbiu.
Okrem konzulárnych služieb, rád by som slúžil Slovensku a slovenskej komunite v Britskej Kolumbii ako honorárny konzul vo Vancouveri, BC 
a rozvíjal vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti obchodu, investícií, vedy, cestovného ruchu a kultúry medzi Slovenskou republikou a Kanadou.
 

 

Autor príspevku
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Lokácia spomenutá v texte
Udalosti spomenuté v texte