Slovo z Britskej Kolumbie

Slovo z BC je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade.

Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku.

Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. 

V časopise Slovo z Britskej Kolumbie prinášame také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje.

Redakčná rada pozostáva z 3 členov.

Jozef Starosta, zodpovedný redaktor a vydávateľ časopisu Slovo z Britskej Kolumbie je softwarový veterán. Prežil 40 rokov na Slovensku a 30 rokov v emigrácii vo Vancouveri, v New Westminsteri a v Coquitlame, čo sú všetko mestá patriace do Veľkého Vancouveru v Britskej Kolumbii na západe Kanady. Od r.2007 vydáva nezávislý časopis Slovo z Britskej Kolumbie a je administrátorom webových stránok sk-bc.ca a slovozbritskejkolumbie.ca. Robí­ to rád.

Daniel Behan - profesionálny grafik, ktorý ani pri presunoch skrz kontinenty nezanevrel na Slovo z Britskej Kolumbie, pri ktorom stojí­ od jeho vzniku. S jeho pomocou je časopis, ktorý čí­tate, vizuálne príťažlivý a prí­spevkom od našich autorov dodáva potrebný "šmrnc". Momentálne pôsobí­ na Slovensku (www.pixelplus.sk).

Paul Stacho, je Kanadský Slovák, fotograf-publicista. Už 33 rokov pôsobí­ neďaleko Niagarských vodopádov. Ako správny "ambasádor" propaguje pri každej príležitosti Slovensko, lebo tam má svoje korene. Na svojich fotografických cestách sa snaží­ stretnúť sa so Slovákmi, ktorí­ robia dobré meno krajine, kde sa narodili alebo zkadiaľ pochádzajú ich predkovia. Je presvedčený, že človek by ani v emigrácii nemal zabudnúť odkiaľ prišiel.

Motto časopisu je: "Lepšie zažať jednu sviečku ako preklínať temnotu."

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie je veľmi ovplyvnený básňou slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914-1985)
 

Mramor a tvár


Dostal si život ako dláto a srdce miesto kladiva.
Ostatok bol len tvrdý mramor ...

A každý dych je jeden úder na biely balvan, ktorý iskrí.
Na jeho temä namáhaš sa a je to výstup veľmi príkry.

Poznania zhŕňaš malé špetky, zápletky drobné veľkej drámy,
denne sa s nimi spolurodíš a buduješ z nich svoje chrámy.

Niekedy trafíš na studienku a ochutnáš z nej prudkú radosť
v srdci ti pritom čosi šepká, že nájdeš azda večnú mladosť ...

Kreš ale ďalej, neúnavne a nehľaď dolu, ale dohora.
hoc roky vädnú ako lístie javora
tvár tvoja vynára sa z mramora.


V časopise "Slovo z Britskej Kolumbie", prinášame špetky poznania, ladené

  • skôr na pozitívne, než na negatívne stránky emigrantského života,
  • skôr na inšpiračné, než na depresívne stránky života,
  • skôr na kooperáciu, než na konfrontáciu,
  • skôr na dobrú skúsenosť, než na rozporuplné názory,
  • skôr na to, čo nás spája, než na to čo nás rozdeľuje.

Časopis chce slúžiť nielen Slovákom v Britskej Kolumbii, ale aj iným slovenským komunitám roztrúseným po celom svete a chce písať o živote nielen Slovákov žijúcich v Britskej Kolumbii, ale tiež o živote tých slovenských zahraničných komunít, ktoré sa budú chcieť podeliť s našimi čitateľmi so svojimi životnými skúsenosťami.

Doposiaľ (august 2017) vyšlo 28 čísel časopisu. Všetky sú prístupné v kiosku Slova z Britskej Kolumbie. 

Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Webová adresa IM
www.slovozbritskejkolumbie.ca
Jazyk informačného média
Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Začiatok existencie informačného média
Redaktor informačného média
Dopisovateľ informačného média
Kontakt pre informačné médium
Tel: 1-604-944-1554

email: jozef.starosta@gmail.com

http://slovozbritskejkolumbie.ca/contact/ponuka_otazka_alebo_komentar

Zdroj informácie o IM