Na Vitkajovej farmeNa fotografii z konca 40-tych rokov sú Slováci, ktorí patrili do Kanadskej Slovenskej Ligy. Stretli sa na farme v New Westminsteri, ktorá patrila rodine Vitkay.

Fotofrafia zapadá do obdobia, kedy vznikala Kanadská Slovenská Liga vo Vancouveri a je dosť možné, že fotografia je z jedného zo zakladajúcich stretnutí.

Stojaci zľava: Nočiar Pavol, Vitkaj Milan, Nočiar Emil, Segeč Ján, Vitkaj Jozef Jr.(?)

Sediaci zľava: Vitkaj Anna (za volantom), Kaprálik Ján, Kikta John, Segeč Pavol, Vitkaj Jozef Sr., Petrenčík Michal