Počet Slovákov v zahraničí - pokus o integráciu odhadov