Štelmák, Andrej

Spomienky: Andrej Štelmák, Sliač, Slovakia *

Autor príspevku

                 (Pohľad do časti histórie spoločného štátu Čechov a Slovákov)

 Dejiny potvrdzujú, že takmer každý politický systém či štátne zriadenie má svojich prívržencov,  ale aj odporcov usilujúcich sa o jeho reformu, zvrat alebo aj zánik. (Rusko: VOSR 1917, rozpad ZSSR, Nemecko: Nástup Hitlera a fašizmu k moci 1933, Maďarsko: kon­trarevolúcia 1953, Poľsko: Hnutie Solidarita, Kanada: Boj za odtrhnutie francúzskej časti a vytvorenie jej samostatnosti. Československo: Február 1948,  „Kontrarevolúcia“ a Obrodný proces 1968...)

Rubrika