veronika hoffmannová

Báseň Života

Autor príspevku

Básne života
nečítame nahlas
Hlas by im ubral na kráse
Zrkadlí sa v nich nebo
ozvena ticha
Tie básne pre nás
píše Boh
Dotýkame sa ich srdcom
Nehou
Pokorou
Píše tichom slov a láskou
IBA PRE NÁS
Má iný druh pravdy
Najväčší zo všetkých básnikov