Caňo, Michal

Kanadský Slovák

Kanadský Slovák stojí na čele v službách zveľaďujúcim sa slovenským komunitám v Kanade už vyše 67 rokov. Prináša čitateľom zprávy z Kanady a zo Slovenska, tématické články, informácie o významných podujatiach a zaznamenáva významné výročia a oslavy individuálnych a spoločných úspechov. Obchodníci a profesionáli využívajú túto publikáciu na reklamu svojich výrobkov a služieb pre Slovákov všetkých generácií po celej Kanade.