Jožo Starosta

Slovo z Britskej Kolumbie

Slovo z BC je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade.

Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku.

Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. 

V časopise Slovo z Britskej Kolumbie prinášame také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje.

Redakčná rada pozostáva z 3 členov.

Rozhovor s Edom Starickom

Autor príspevku
Hala
Farská hala kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri pri spoločenskom posedení „Pod Oravským zámkom“ 26.novembra 2016

Koncom novembra minulého roku bolo v hale kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri spoločenské posedenie “Pod Oravským zámkom”.

73-ročné SNP nás rozdeľuje

Autor príspevku

Píše sa rok 2017 a Slovenské Národné Povstanie nás stále rozdeľuje ...

Určite, lebo neprebiehalo všade a tam kde prebiehalo, neprebiehalo rovnako.

Niektorí ho neočakávali, a tí, ktorí ho očakávali a pripravovali, nie všetci očakávali jeho vypuknutie v čase, kedy vypuklo. Jedni skôr, iní neskôr. Jedni za určitých podmienok iní zase za iných.

Niektorí sa ho aktívne zúčastnili, iní ho tajne podporovali, mnohí ho odsudzovali, väčšina zostala stáť stranou.

Franklin, Ježiš, Sokrates a osobný rast

Autor príspevku

Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností: 

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa, 
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie, 
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas, 
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol,