Pred 125 rokmi

1889 - 1966 Slovak Settlement of British Columbia

 

Settlement of Slovaks in Canada had its own specific development. While groups of Slovak emigrants were coming directly from Europe into the United States of America and their migration advanced from the east through to the interior, in the case of Canada it was the opposite, from the west to the east. Numerous Slovak groups, coming from the adjacent United States of America, started to settle in the vast province of British Columbia, which was known for its enormous mineral wealth. Thus at the beginning the mining settlements prevailed (1).

1900 Kanadskí­ imigranti vtedy (1900) a teraz - Baranie kožuchy *

Autor príspevku
Prvé osídlovanie Kanady Europanmi začalo pred takmer 400 rokmi. Kanadskú imigráciu možno rozdeliť do viacerých vĺn.Jednu z týchto vĺn, nazývanú "imigranti v baraních kožuchoch" zo strednej a východnej Európy podnietil pred viac ako 100 rokmi vtedajší kanadský minister vnútra Clifford Sifton, ktorý počas debaty v parlamente, na adresu "vhodných" imigrantov, povedal, vo voľnom preklade, asi toto:

Keď hovorím o kvalite imigrantov, mám namysli niečo iného, ako má na mysli priemerný pisateľ alebo rečník, ktorý sa zaoberá touto tématikou.
Rubrika

1896 - 1903 Kanadskí­ imigranti vtedy (1896) a teraz *

Autor príspevku

Viete, že v roku 1896 sa stal ministrom vnútra (Kanady) len 35 ročný Clifford Sifton, ktorý hoci svojrázne, ale energicky oživil imigračnú politiku Kanady? 

Viete, že Clifford Sifton sa vo svojej imigračnej politike zameral na poľnohospodárov, ktorých odvetvie považoval za kľúčové pri budovaní prosperity svojej krajiny? Prakticky sa to prejavovalo tak, že poľnohospodári akejkoľvek národnosti mali prednosť pred akoukoľvek triedou imigrantov. Vďaka tomuto faktu sa začali okrem miest zaľudňovať aj rozľahlé prérie Kanady.

1889 - 1966 Slovenské začiatky v Britskej Kolumbii *

Autor príspevku

Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie


Osídľovanie Kanady Slovákmi malo svoj špecifický vývoj. Kým do Spojených štátov amerických prichádzali skupiny slovenských vysťahovalcov priamo z Európy a ich migrácia postupovala z východu -smerom do vnútrozemia, v prípade Kanady to bolo opačne; zo západu na východ. Početné skupiny Slovákov, ktoré prichádzali zo susedných Spojených štátov amerických, začali osídľovať rozľahlú provinciu Britská Kolumbia, ktorá je známa svojím veľkým nerastným bohatstvom. Na začiatku teda prevažovalo osídľovanie baníckych oblastí. (1)