26.november 2016 - spoločenské posedenie Pod Oravským Zámkom *

spoločenské posedenie Pod Oravským Zámkom

 

Lístky si môžete kúpiť pred alebo po slovenskej sv. omši
v nedeľu 6.novembra 2016 ($25)
v nedeľu 13.novembra 2016 ($25)
v nedeľu 20.novembra 2016 ($30)

Rovnako môžete zaplatiť Vašim šekom
($25 do 15.novembra, $30 do 23.novembra).
Šek splatný na meno Jozef Starosta pošlite do 23.novembra na adresu:
Jozef Starosta, #210-2978 Burlington Dr., Coquitlam BC, V3B 7S6

 

Autor príspevku
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Roky spomenuté v texte
Udalosti spomenuté v texte