Ave Mária

1967

 

196819801989

Náboženský mesačník

 

Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Jazyk informačného média
Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Začiatok existencie informačného média
Najskorší koniec IM
Kontakt pre informačné médium

adresa:

Slovenskí Benediktíni, 2900 M.L. King Dr., Cleveland, Ohio 44104, USA