Koľko Slovákov žilo a žije v zahraničí?

Submitted by starosta on Thu, 06/29/2017 - 20:38

Toto fórum je určené pre otázky, úvahy, čísla, odpovede, ktoré sa týkajú počtu Slovákov žijúcich v zahraničí - t.j. na území mimo terajšieho alebo dobového Slovenska.