Hodnota farského spoločenstva v zahraničí

kostol 20002
Slovenská farnosť v New Westminsteri r.2002

Čo pre pre mňa znamená slovenská farnosť tu v ďalekej cudzine? Dovoľte, aby som sa s Vami podelila osobnou skúsenosťou a priblížila Vám hodnotu nášho farského spoločenstva tu vo Vancouveri.

Osobne som nikdy neplánovala žiť v cudzine. Na Slovensku som vyštudovala, našla si primeranú prácu a mysliac si, ze už mám všetky štúdia za sebou, čakala som na príležitosť stretnúť pravého človeka, s ktorým by som mohla mať raz krásnu rodinu. Skoro všetko mi vyšlo s  jediným háčikom, že môj život i rodina, ktorú mám, sú v Kanade. Keď mi Boh poslal do cesty môjho terajšieho manžela, došlo k rozhodnutiu vycestovať za ním do Kanady a naučiť sa tu žiť. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, a ani po toľkých rokoch to nie je pre mňa ľahké žiť tak ďaleko od svojich koreňov. K tomu, aby som akceptovala svoje nové životné pôsobisko, mi výrazne pomohla slovenská farnosť. Veľmi vďačím  tunajšiemu kňazovi za prijatie a za podporu, ktorú mi poskytol. Počas tých rokov som mala možnosť bližšie vnímať slovenskú farnosť, jej kňaza a veriacich. Naša farnosť je oáza, ktorá je pre tunajších Slovákov prameňom viery a nahrádza im rodný domov.

Dimenzia tejto farnosti je špecifická tým, že komunita Slovákov je veľmi dynamická a tvoria ju stáli Slováci, ale aj tí, ktorí sem prídu len na určitý čas. Ak by som mala pomenovať farnosť inými slovami, povedala by som, že je domom prijatia. O. Juraj ako otec víta, prijíma a citlivo pomáha každému, kto k nám zavíta. Veľmi pozitívne na mňa pôsobí jeho spôsob pastorácie, ktorá je nastavená vždy pozitívne, s pohľadom a otázkou ako sa ľudom dá pomôcť, aj keď sa niekedy zdá, že to nie je možné. Vážim si spôsob pastorácie nášho kňaza, ktorý drží nastavené morálne hranice a vyžaduje od nás, veriacich, dodržiavanie zásad, čo vnímam ako veľmi náročnú službu v pastorácii, kde je kňaz v oveľa bližšom kontakte s veriacimi, ako je tomu vo väčších farnostiach.   

Nezabúdame, že ak chceme odovzdať vieru našim deťom, musíme im ju aj skrz rôzne aktivity vo farnosti priblížiť. Naše deti majú možnosť sa aktívne zúčastňovať slovenských detských svätých omší, nacvičujú detské piesne, jasličková pobožnosť a nácvik kolied sú v našej farnosti už tradíciou. V lete sa deti a mládež spolu s rodinami zúčastňujú letnej stanovačky, na ktorej nechýba ani kňaz, čim sa buduje osobný kontakt medzi kňazom a mladými. V rámci svätého roka sme mali možnosť byť na Púti pre rodiny a ako farnosť spoločne  organizujeme akcie v rámci rôznych osláv slovenskej farnosti. Dospievajúci majú možnosť sa ďalej formovať a pripraviť v rámci našej farnosti aj na prijatie sviatosti birmovania. Táto živá farnosť mi dáva nádej, že raz aj moje deti prevezmú zodpovednosť za jej ďalšie napredovanie a nezabudnú na slovanské korene, jazyk i slovenskú liturgiu.

Tak ako kedysi svätí Cyril a Metod priniesli Slovanom dar liturgie v reči im zrozumiteľnej, tak aj pre mňa osobne je prežívanie svätej omše v slovenskom jazyku neoceniteľným darom. Aj keď tu človek žije roky, vždy bude modlitba „Otče náš“ modlitbou v slovenčine, v angličtine sú to pre mňa osobne len naučené slová básne. Prajeme si a modlíme sa za to, aby v tejto farnosti nikdy nechýbal horlivý slovenský kňaz, ktorý nám bude pomáhať kráčať na hrboľatej ceste do neba. Vám, milí kňazi, či už bývalí a či súčasní, v modlitbe vyprosujeme Boží pokoj a horlivosť pri evanjelizácií nás veriacich. Sme Vám vďační, že ste prišli zvestovať Božie Slovo v slovanskej reči tu do ďalekej cudziny a verime, že v našom malom kostolíku budú znieť tradičné slovenské piesne, koledy i svätá omša v ľubozvučnej slovenčine i naďalej.

 

Autor príspevku