Poďakovanie od Sr. Lei Márie (Máj 2017)

sv.omsa
Slávnostná sv. omša na privítanie nového kňaza, Fr. Mariana z Poľska

Milí priatelia,

V nedeľu 26. marca 2017 dostala dedinka a farnosť Kamaliki nielen 4 nové cisterny na odchytavanie dažďovej vody, ale aj nového kňaza, správcu farnosti.

Takže to bola pomerne veľká slávnosť, ktorá začala svätou omšou, pokračovala privítaním nového správcu farnosti P. Mariana (z Poľska), požehnaním vodných cisterien a ukončena tradičným papuánskym jedlom "mumu".

P. Marian i zástupcovia farnosti Kamaliki ďakovali a modlili sa za štedrých darcov z Kanady a Slovenska. Dve vodné cisterny boli nainštalované za kostolom a zberajú aj vodu stekajúcu zo strechy kostola. Jedna bola umiestnená v záhrade farnosti a ďalšia uprostred dediny Kamaliki.

Keďže sme mali obdobie dažďov, cisterny boli v priebehu pár hodín naplnené vodou.

Pripájam niekoľko fotografií z oslavy, ktorá bola v dedinke Kamaliki 26.marca 2017.

 

cisterna 1
Prvá cisterna za kostolom

 

2.cisterna
Druhá cisterna za kostolom

 

3.cisterna
Tretia cisterna v záhrade farnosti

 

4.cisterna
 Štvrtá cisterna uprostred dediny Kamaliki

 

Pred kostolom
Privítanie Fr. Mariana pred kostolom

 

Skupina pred kostolom
Sprava: Fr. Marian, Sr. Lea Mária (Jaroslava Staršia), Fr. Peter, John

 

Priprava mumu
Príprava typického papuánskeho jedla "mumu"

 

Pán Boh zaplať za štedrú pomoc zo Slovenska a z Kanady.