Česká sv. omša v kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri

Česká mše svatá

Sobota 22.dubna /April/ 2017 v 6:00 večer

ve Slovenském kostele Sv. Cyrila a Metoděje,

472 East 8th Ave, New Westmister

Informace Marie 604 988 4371

Mši svatou bude pro nás sloužit Otec Tomáš z Ontaria jako součást jeho cesty po Kanadě. Svátost smíření je od 5:00, aby měli všichni možnost přijmout svátost a mše svatá mohla začít včas.

Všichni čeští a slovenští krajané jsou srdečně vítáni. Po mši bude setkání krajanů v hale kostela, kde bude také malé občerstvení z toho co přinesou účastníci. Prosíme přijďte v hojném počtu a přivítejte nového českého kněze. Seznamte s tímto oznámením také své přátele a známé.

Marie