Chronológia Slovákov v Amerike, časť 1 – roky 1583 až 1899

1583 Štefan Parmenius Štítnický odplával toho roku z Anglicka spolu z expedíciou Lorda Humphreya Gilberta ktorá mala za úlohu objavovať nové svety pre kráľovnú

 

1677. Issac Ferdinand Sarossy (Šarišský) prišiel do Germantown (Pôvodne Germanopolis) v štáte Pennsylvánia, aby tu pôsobil ako učiteľ a kazateľ spolu so slávnym kazateľom Pastoriusom.

 

1754. Andrej Jelík opustil Slovensko, aby sa vyhol vojenskej službe. Po rokoch cestovania a dobrodružstiev priplával k brehom Ameriky na Holandskej obchodnej lodi.

 

1775. Po strávení určitého času na ostrove Madagaskar, kde bol aj kráľom, knieža Móric Beňovský sa stretol z Americkým ambasádorom Benjaminom Franklinom v Paríži a neskôr v Londýne, kde obdržal od neho odporúčajúci list, prišiel do Ameriky. Motivovaný ideou slobody sa pridal na stranu amerických revolučných vojsk, kde bojoval pri obkľučovaní mesta Savannah v štáte Georgia pod velením poľského generála Pulaskeho a jeho jazdeckého regimentu. V roku 1786 Knieža Beňovský bol zabitý na ostrove Madagaskar, kde bojoval proti Francúzskej armáde.

 

1780. Ján Ladislav Polerecký, Slovák šľachtického pôvodu, bol profesionálnym vojakom. Akodôstojník elitnej husárskej jednotky na čele z veliteľom Duc de Lauzunom a generálom Rochambeaunom bojoval po boku generála Georga Washingtona v revolučnej vojne proti Britskej koloniálnej armáde. Major Polerecký bol na čele 300 člennej skupiny jazdcov zvanej Modrí husári. V poslednej a víťaznej bitke pri Yorktowne britský generál Cornwallis formálne zložil zbrane práve do rúk majora Jána Polereckého.

 

1800. V meste Mexiko City vtedy pôsobil slovenský misionár Jezuita Otec Konschar zo Štiavnice. Ked raz spovedal do spovedeľnice vstúpil neznámy človek a začal po slovensky: Spovedám sa vyznávam sa. Bol to údajné slovenský olejkár z Turca, ktorý povedal spovedníkovi, že „… chtel y ten nowy swet spatriti. Cesta loďou vtedy trvala dva mesiace. Štatistiky hovoria, že v neskorších rokoch jezuita Konschar umrel mučeníckou smrťou v rukách pohanských kmeňov.

 

1840. Bratia Komandovci výborní drotári z Vyšného Rovného od Trenčína v tom roku prišli do mesta Philadelphia v štáte Pennsylvánia, kde si založili prosperujúci obchod z drôtovými výrobkami. Obchod sa nachádzal na ulici Front Street pod číslom 412-414 nad riekou Delaware.

 

1853. Janko Olejník z Kľušova pri Bardejove, zo župy Šarišskej, ušiel z Rakúsko-Uhorskej armády. Žíl v meste New York, kde bol náčelníkom polície. Olejník bol prvým Slovákom, ktorý pracoval pre americké verejné služby.

 

1860. Slovák, drotár z Vyšného Rovného pri Trenčíne Juro Grúnik, na jeho potulkách precestoval Ameriku od San Francisca až po Buenos Aires, kde založil prosperujúci obchod z drôtenými výrobkami. Obchod existuje do dnešných dní, kde ho spravujú Grúnikovi potomkovia. Svoju životnú púť skončil Juro Grúnik v New Yorku kde sa aktívne zapájal do slovenského spolkového života.

 

1861. Zemplínsky Slovák žijúci v Chicagu Gejza Michalovič dňa 4. februára toho roku poslal dopis prezidentovi Abrahámovi Lincolnovi v ktorom ho žiada, aby mu udelil autoritu a povolenie zorganizovať v Chicagu vojenskú skupinu dobrovoľníkov z novoprišlých emigrantov čisto len slovanského pôvodu, ktorej chcel dať meno Lincoln Riflemen of Slavonic origin(Lincolnovi strelci slovanského pôvodu). Skupina dobrovoľníkov mala bojovať po boku Lincolnových vojsk v občianskej vojne. Lincoln tejto žiadosti Michalovičovi z poďakovaním vyhovel (dopis je uložený v archíve kongresovej knižnice ). Je dôležité podotknúť, že väčšina dobrovoľníkov boli Slováci a Poliaci z mesta Chicaga a jeho okolia.

 

1862. Podobný prípad sa stal aj v New Yorku, kedy Lincolnovu výzvu z roku 1861 o žiadosti dobrovoľníkov zobral na vedomie aj jeden Slovák menom F. Werther vysoko vzdelaný prominentný podnikateľ a aktívny v slovenskom kultúrnom a spolkovom živote tiež v New Yorku. Spolu s niekoľkými desiatkami Slovákov z tamojšej okolice sa pripojili k Lincolnovým vojskám.

 

Pred rokom 1868. Po revolúcii roku 1848, Samuel Figuly pricestoval do Ameriky, ktorý tiež bojoval po boku Lincolnovej armády. Študoval na univerzite v St. Louis medicínu. Po štúdiách za čas pracoval ako lekár. Bol aj členom z jednej výpravy na severný pól. Aktívne sa zúčastňoval na vedeckej kultivácii bavlny a tabaku v štáte Virginia. Čestné občianstvo USA mu bolo udelené už v roku 1868. Samuel Figuly zomrel na Slovensku pri svojej sestre v Kokave.

 

1872. Martin Chalan vynikajúci slovensky drotár z Vyšného Rovného od Trenčína prišiel do New Yorku. Cestoval, často navštívil skoro všetky americké veľké mestá z New Yorku do Chicaga, St. Louis až po tichý oceán. Za svojho pobytu v Amerike, Slovensko navštívil 26 krát, kde pri poslednej aj zomrel a je pochovaný na Slovensku pri Trenčíne vo Vyšnom Rovnom.

 

1872. Daniel Šustek, známy slovenský cestovateľ, ktorý prebrázdil Áziu, Afriku, Perziu, Palestínu a celú Európu. Do Ameriky prišiel z Bejrútu. Na čas sa usadil v New Yorku. Za čas potom pracoval ako stolár vo fabrike v Chicagu. Šustek bol vynikajúci stolársky majster. Za zarobené peniaze si kúpil v roku 1877 v štáte Iowa 80 akrov zeme, na ktorej plánoval zriadiť čisto slovenskú kolóniu podobnú ako Slováktown v štáte Arkansas. Zo svojich ciest svetom si Šustek pravidelne písal svoje zážitky a posielal ich do slovenských novín a časopisov na Slovensku, tak aj v Amerike. Kópie celej jeho zbierky sú uložené v Jankolovej knižnici a v Slovenskom archíve pri kláštore v meste Danville v štáte Pennsylvánia. Zbierka pod menom Potulky svetom má nesmiernu historickú hodnotu.

 

1873. V tom čase sa vytvorila početná slovenská kolónia v meste Streator v štáte Illinois. Prichádzali sem nezamestnaní baníci z mesta Plymouth a Shenandoah z Pennsylvánie z nádejou, že tu nájdu prácu. Okrem nich sem prichádzali hlavne zo Spiša veľké skupiny remeselníkov malých roľníkov a hlavne tkáčov plátna, ktorým mechanizácia na Slovensku zobrala zdroj živobytia. Všetci prichádzali sem bez záruk, ale s nádejou na lepšiu budúcnosť.

 

1874. Už v tomto roku mesto Cleveland, Ohio malo najväčšiu slovenskú kolóniu v Spojených štátoch amerických a tak je to aj dnes. Cleveland je ešte stále na treťom mieste z najviac Slovákmi na svete.

 

1875. V tomto roku slovenskí emigranti začali sa usadzovať v meste Johnstown v Pensylvánskej oblasti.

 

1876. Andrej Dzuriš bol prvý baník, ktorý bol zabitý v banskom nešťastí a oficiálne zaregistrovaný do kroniky banských katastrof. Zahynul v bani pri meste Freeland, Pennsylvánia.

 

1877-1879. Slováci vo väčších množstvách sa začali usadzovať v meste Bridgeport,v štáte Connecticut.

 

1878. Veľké množstvo slovenských rodín hlavne z východného Slovenska začalo prichádzať do oblasti mesta Youngstown, kde mali možnosť dostať zamestnanie v oceliarňach US steel. A stále aj dnes v Košiciach)

 

1879. Veľké množstvo slovenských žien začalo prichádzať za svojimi do mesta Passaic, New Jersey, kde ženy mali možnosť dostať prácu v tunajších textilkách.

 

1879. Janko Slovenský a jeho bratranec Július Wolf prišli v novembri toho roku do Ameriky. Obidvaja boli vyštudovaní učitelia vzhľadom na to, že nevedeli reč za čas pracovali spolu v Pennsylvánskych baniach. V neskorších rokoch práve títo dvaja Slováci začali hnutie slovenskej žurnalistiky v USA.

 

1879-1883. Slovenský zemplín počas týchto rokov stratil vyše 8 500 obyvateľov. Dôsledkom hladu celé rodiny opúšťali túto oblasť Slovenska za chlebom, veľa z nich odišlo do banských oblastí Pennsylvánie a mnohí do Clevelandu, ktorí pracovali u svojho rodáka zo Zemplína, ktorý tam vlastnil viac tovární a menoval sa KUNZ, všetky jeho podniky vysoko prosperovali vzhľadom na jeho kvalitnú pracovnú silu (všetci boli Slováci).

 

1880. Presne v januári 18. prví Slováci prišli do mesta Bethlehem v štáte Pennsylvánia. A stalo sa to takto. Po 28-dňovej unavujúcej plavbe cez oceán loď konečne pristála vo Philadelphii dna 27. decembra 1879, kde všetci Slováci boli uzavretí do karantény na určitý čas. Po prepustení z karantény a bez centa sa skupina pustila peši do neznáma. Cesta ich viedla cez husté lesy a otvorené priestranstvá po veľkej zime z kuframi na chrbte. Keď prišli do mesta Trenton v N.J., obyvatelia ich zahnali so zbraňami v rukách mysliac si, že sú to Indiáni. Naši ľudia v tom čase boli oblečení v slovenských krojoch no Trentončania to nepochopili. Až 18. januára prišli do mesta Bethlehem kde boli prijatí slušným spôsobom. Väčšina obyvateľov mesta boli starí Moravania ktorí sem došli už dávno pred tým. (Moji príbuzní, rodina Nakatova z Medzian stale žije v okolí Bethlehemu už vyše 100 rokov).

 

1880. V tom istom roku sa už prví slovenskí emigranti začali usadzovať a zakladať svoje kolónie v mestách: Allentown, Johnstown, Hazleton Pennsylvánia a Trenton New Jersey.

 

!880. Prvé štatistiky nám hovoria, že 18. júla roku 1880 bol prvý slovenský krst v kaplnke Svätého Vincenta v meste Latrobe v štáte Pennsylvánia, kňazom bool otec Placid Piltz, OSB. Pokrstil Máriu Puškárovú.

 

1881. Do Ameriky prišiel kňaz otec Hušovský. Usadil sa v meste Drifton, Pennsylvánia neďaleko mesta Hazleton, kde pracoval ako baník v jednej z tunajších uhoľných baní.

 

1881-1882. V týchto rokoch sa veľa Slovákov sťahovalo do mesta Homestead v Pennsylvánii, kde mali možnosť pracovať v železiarňach US Steel, ktoré vlastnila rodina Carniege.

 

1882. Ako mladý seminarista dňa 15. marca toho roku do Clevelandu pricestoval Otec Štefan Furdek. 1. Júla toho istého roku, biskup Gilmour ho vysvätil za kňaza. Hneď po vysviacke a bez kaplánčenia bol nasadený ako administrátor na českú faru Svätého Václava v Clevelande. Potom od 1. apríla 1883 až do jeho smrti 18. januára 1915 otec Furdek spravoval faru slovenskej osady Panny Márie Lurdskej, ktorú on sám založil. Otec Štefan Furdek bol vynikajúcim vodcom amerických Slovákov, ktorý pracoval na roli národa dedičnej jak v Amerike, tak aj na Slovensku. Za túto jeho činnosť si vyslúžil titul najznámejšieho Slováka v Amerike. Štefan Furdek je zakladateľom Prvej katolíckej slovenskej jednoty a Slovenskej ligy v Amerike, a tiež zakladateľom časopisu Jednota, ktorý vychádza dodnes.

 

1882. Maďarská vláda posiela do Ameriky prvého maďarónskeho kňaza, ktorý by mal pôsobiť medzi Slovákmi. Jeho úlohou, okrem kňazskej bolo rozbíjať národné orientovane slovenské organizácie a spolky. Svoju misiu nesplnil, nakoľko už bolo neskoro, lebo v Amerike strom národného povedomia mal už silné korene.

 

1883. Slováci v New Yorku si založili svoj lokálny spolok pod menom The first Slovak health Benefit Society (Prvý slovenský v chorobe podporujúci spolok). Na základe ideí tohto spolku neskôr bola založená celonárodná poisťovňa JEDNOTA a iné.

 

1883. V meste Bridgeport, Connecticut si Slováci zorganizovali slovenský spolok Svätého Jána Krstiteľa.

 

1884. Slováci v meste Hazleton v Pennsylvánii si založili slovenskú katolícku osadu a tiež spolok zdravotne postihnutých. (zdravotná poisťovňa).

 

1884. Do Ameriky prišiel z Nemecka Krištof L. Orbach, ktorý sa naučil výborne po slovensky. Bol redaktorom rozličných slovenských periodík. Jeho úlohou bolo rozoštvávať slovenskú komunitu. Vo svojich príspevkoch provokoval Slovákov a vyvolával konflikty, ktoré skončili súdnym procesom. Orbach bol Žid, ktorého podporovala aj maďarská vláda finančnou podporou, nakoľko jeho činnosť v momentálnej situácii im vyhovovala.

 

1884. Viac a viac slovenských emigrantov sa začínalo usadzovať v mestách: Yonkers, New York. Uniontown Pennsylvánia a v ich okolitých oblastiach.

 

1884. Slováci v meste Passaic v tom roku založili spolok Sv. Štefana I. kráľa Uhorska. V tom čase farárom tam bol maďarón Heitinger.

 

1884. V Clevelande, Ohio bol založený Podporný rímsko-katolicky spolok Sv. Štefana.

 

1884. Do Spojených štátov pricestoval maďarónsky kňaz Kossalko Jožka, rodák z Veľkého Šariša. Agent Budapešti, ktorého úlohou bolo potláčať slovenský národný život a slovenské povedomie, ktoré sa v Amerike  rozširovalo príliš rýchlo a práve to znervózňovalo vládu v Budapešti. Kossalko za jeho protislovenskú činnosť má v histórii amerických Slovákov najnegatívnejšie miesto. Zomrel v Prešove roku 1911, kde je aj pochovaný.

 

1884. Luteránsky pastor Cyril Droppa oficiálne založil prvú slovenskú luteránsku osadu v meste Streator, v štáte Illinois. Prvé luteránske bohoslužby osady Svätej Trojice boli v čisto slovenskej reči a konali sa 30. marca 1884, ako prvé v USA.

 

1885. V meste Hazleton v Pennsylvánii 6. decembra toho roku v kostole Sv. Jozefa a v kostole Sv. Štefana v meste Streator, Illinois 8. decembra sa konali bohoslužby v novo vystavených rímsko-katolíckych kostoloch ako prvých v Amerike.

 

1885. Janko Slovenský začal vydávať v Pittsburghu a na okolí prvý samizdat ktorý nazval BULLETIN, ktorý bol ako predchodca prvých slovenských novín v Amerike.(Amerikansko-Szlovenszke noviny).

 

1886. V meste Plymount, Pennsylvánia bola založená slovenská osada Sv. Štefana.

 

1886. V Pittsburghu dna 21.oktobra vyšlo prvé číslo prvých slovenských novín Amerikansko-Szlovenszke Noviny. Prvé čísla vychádzali vo východoslovenskom nárečí. (Do príchodu Rovnianka). Začal ich vydávať Janko Slovenský za finančnej podpory jeho bratranca Júliusa Wolfa. (Obidvaja z Krompách)

 

1886 v meste Houtzdale v Pennsylvánii si založili spolok pod názvom Bratstvo najsvätejšieho srdca Ježišovho.

 

1886. Slovenskí luteráni si zriadili prvú náboženskú slovenskú luteránsku kongregáciu v meste Freeland a Nanticoke v štáte Pennsylvánia.

 

1886 Slovenskí robotníci sa po prvý kráť zapojili do štrajku, ktorý bol vyvolaný v koxárni v Pennsylvánskom meste Connellsville.

 

1886 Slováci v meste Plymount v Pennsylvánii v tom roku si založili spolok bratstva Sv. Štefana.

 

1886. Slováci v Scranton, Pennsylvánia si založili spolok bratstva Sv. Petra a Pavla.

 

1886. Stefan Hurajt z dediny Lipovec zo župy Šarišskej sa najprv usadil v meste Leisenring, Illinois. Neskôr sa presťahoval do Pennsylvánskeho mesta Whitney, kde založil slovenskú kolóniu prevažné baníkov a robotníkov v koxárni.

 

1887. Na trhu sa objavila 120 stranová kniha pod názvom Amerikánsky Tlumač (The Slovak Interpreter). Zhotovil ho Janko Slovenský bol to anglicko-šarišský slovník. Tlumač za krátku dobu sa stal najpredávanejšou knihou na trhu. Slovník zohral veľkú úlohu, nakoľko dopomáhal slovenským emigrantom si osvojiť tunajšiu reč.

 

1887. V Bayonne v New Jersey, si Slováci založili podporný spolok Princa Rudolfa (Bol to mentálne postihnutý syn panovníka Franza Jozefa.)Po smrti tamojšieho maďarónskeho farára Adzimu (pochádzal z Veľkého Šariša. ) sa Slováci v Bayonne premenovali na Spolok Sv. Štefana.

 

1887. Slováci remeselníci (Klafnere), ktorí pracovali v priemysle na spracovanie medi a žili v mestách Bayonne, Yonkers a New York si založili podporný spolok Slovákov pracujúcich v priemysle na spracovanie medi (Slovenské klafnere).

 

1887 Najstaršie pôrodné štatistiky nám hovoria, že medzi prvých Slovákov narodených už v Amerike, patrili: Andrej Cajko a Janko Elias v meste Freeland, Pennsylvánia.

 

1887. Prvý spolok zdravotnej podpory Spolok Sv. Jozefa bol založený v Yonkers v Štáte New York.

 

1888. Prvý spolok amerických Slovákov, ktorý bol pomenovaný Spolok Sv. Cyrila a Metoda bol toho roku založený v meste Minneapolis v štáte Minnesota.

 

1888. V meste Mc Keesport., Pennsylvánia si tamojší Slováci založili svoj slovenský Spolok Sv. Petra a Pavla.

 

1888. V máji toho roku Edo Schwartz-Markovic za finančnej podpory farára tamojšej slovenskej osady otca Gellhofa začal vydávať noviny Nová vlasť v meste Streator, Illinois. Boli to prvé noviny písané v spisovnej slovenčine.

 

1888. Peter Rovnianek pricestoval do Spojených štátov 6. septembra. V Clevelande sa rozhodol pokračovať v štúdiách teológie, ktorú začal v Budapešti a pre jeho panslávsku činnosť bol s nej aj vyhodený.

 

1888. Slovenskí protestanti - presbyteriáni si postavili prvú kaplnku v Pennsylvánskom meste Jessup.

 

1888. V meste Nanticoke Pennsylvánia si založili Slováci rímsko-katolícku slovenskú osadu Sv. Jozefa.

 

1889. Slováci v meste Braddock Pennsylvánia si založili spolok zdravotného poistenia. Tamojší Slováci tam poväčšine pracovali v železiarňach US steel.

 

1889. Peter Víťazoslav Rovnianek prerušil teologické štúdiá v Clevelande a prijal pozíciu hlavného redaktora Amerikansko - Szloveszkych Novinkoch v Pittsburghu. Pomaly a nenápadne previedol noviny z dialektu šarišského na spisovnú slovenčinu, ktorými prispel k zdokonaleniu jeho národných a kultúrnych záujmov.

 

1889. Maďarónsky kontroverzný kňaz Kossalko Jožka, 1. februára začal vydávať noviny Zastava. Noviny boli písané v maďarónskom duchu. Vzhľadom na národnú slovenskú orientáciu sa Zastava neuchytila medzi Slovákmi. Po krátkej dobe aj zanikla z finančných dôvodov aj napriek tomu, že maďarská vláda pomáhala ju financovať.

 

1889. V marci toho roku sa objavili na trhu ďalšie maďarónske noviny. Tiež maďarón Rev Ignác Jaškovič v meste Hazleton Pennsylvánia vydával Katolícke noviny, ktoré boli písané v maďarónskom duchu. Aj napriek tomu, že Jaškovič bol Slovák, po slovensky nevedel dobre, preto si musel za plateného pomocníka  zobrať Eda Schwartza - Markoviča. Noviny, tak isto ako Zastava skončili na smetisku histórie pre nezáujem.

 

1889. Anton S. Ambrose, 24 ročný Slovák sa narodil v dedine Kobyly pri Bardejove. V meste Plymount Pennsylvánia 21. decembra toho roku začal vydávať noviny Slovák v Amerike. Vznikli na troskách skrachovanej Kossalkovej Zástavy. (Ambrose ju kúpil od Kossalku aj zo sadzačom veľmi lacno). Z Plymountu sa presťahovali do Phoenixville Pennsylvánia, neskôr do New Yorku odtiaľ do Whiting, Indiana a znovu do Allentownu, Pennsylvánia z Allentownu do Passaicu, New Jersey. Terajším majiteľom je New Yorkský podnikateľ Milan Čuba. Redakcia je teraz v meste Linden v štáte New Jersey. Po určitý čas Slovák v Amerike bol aj úradný orgán poisťovne JEDNOTASlovák v Amerike za svojej existencie prežil veľa problémov, ale zotrval a prežil do dnešných dní a tým sa stal najstarším bez prestania vychádzajúcim časopisom v slovenskej reči na svete. Noviny boli a sú písané v silnom nacionalistickom slovenskom duchu(v pozitívnom zmysle slova), z ktorého by si aj žurnalisti na Slovensku mali zobrať príklad, lebo etické hodnoty Slováka v Amerike zostanú ako príklad pre našu slovenskú históriu.

 

1889. Noviny Robotník začali vychádzať v Pennsylvánskom meste Connellsville. Redaktorom bol Štefánek. Tieto noviny mali komunisticko-socialisticky charakter, ktorý sa zaoberal problémami robotníkov a ich záujmov.

 

1889 Tiež toho roku v Clevelande bola založená rímsko-katolícka slovenská osada Sv. Ladislava.

 

1889. V meste Bayonne New Jersey bola založená rímsko-katolícka slovenská osada Sv. Jozefa.

 

1889.V osade Sv. Štefana v Streator, Illinois otvorili prvú slovenskú katolícku školu v Amerike. Učiteľkami tam boli sestry z radu Sv. Františka z neďalekého mesta Joliet, Illinois.

 

1889. V meste Johnstown Pennsylvánia boli veľké záplavy a požiar. Tejto katastrofe padlo za obeť vyše tisíc slovenských emigrantov žijúcich v tejto kolónii.

 

1889. Do Ameriky prišiel Rev. Ľudovít a pani Pulína Novomeský. Vynikajúci slovenský luteránsky kazateľ. Novomeský povzbudzoval slovenských luteránov, aby sa snažili tak, ako katolíci budovať si svoje slovenské osady. Jeho činnosť mala význam na celonárodnej úrovni a výsledkom bolo vznik slovenských luteránskych osád a farnosti v mestách, Freeland, Pennsylvánia, New York, Newark, New Jersey a inde. Pani Pulína Novomeský bola aktívna nielen v Živene ale aj iných americko-slovenských kultúrnych kruhoch.

 

1889. Americké noviny Elmira Telegram prvý krát uverejnili článok v ktorom napádali Slovákov a iné slovanské skupiny emigrantov, že spôsobuili zníženie životnej úrovne amerických robotníkov. Tento obviňujúci článok prebrali noviny aj v iných častiach Ameriky, ktoré spôsobovali slovanským emigrantom problémy na dlhú dobu.(Íri vyčítali Slovanom, že pracujú lacno).

 

1890. Slovenský národný spolok bol založený 16. februára toho roku v Pittsburghu Pennsylvánii pod vedením Petra Víťazoslava Rovnianka. Úlohou spolku bolo zjednotiť roztratenú  Slovač dojedného silného telesa.

 

1890. Už 16. marca 8. zbor Slovenského národného spolku bol zorganizovaný v Mahoning Valley, Ohio. 16 členov sa prihlásilo v prvý deň. Zbor číslo 8 bol prvý zbor Slovenského národného spolku v tejto oblasti.

 

1890. V apríli 13. pod vedením Rev Štefana Furdeka sa stretla skupina Slovákov v meste Cleveland, aby prediskutovala zjednotenie slovenských katolíkov a vytvorili organizáciu podpornej poisťovne. Na tejto schôdzi sa zhodli že organizácia ponesie meno Prvá slovenská katolícka jednota.

 

1890. V Clevelande 4. septembra sa už konal zakladajúci kongres tejto slovenskej katolíckej organizácie. Za prvého predsedu tejto slovenskej organizácie bol zvolený George (Juraj) ONDA.

 

1890. Krátko pred Vianocami vypukol štrajk v priemyselnej oblasti Pennsylvánie. Medzi štrajkujúcimi bolo tisíce slovenských baníkov a oceliarenských robotníkov.

 

1890. Bol vydaný prvý slovenský almanach. Vydal ho Peter V Rovnianek.

 

1891. Vyše 200 robotníkov sa vzbúrilo v oceliarňach US steel pri Pittsburghu presne 1. januára, kde robotníci dobili vedúceho prevádzky Michaela Quinna, ktorý 4. januára poraneniu podľahol. Po vzbure bolo uväznených veľké množstvo vzbúrencov, medzi nimi aj 44 Slovákov. 20 Slovákov sa dostalo až pred súd z obvinenia z vraždy. Po dlhom súdnom procese traja sa dostali do väzenia, pre nedostatok dôkazov po čase boli prepustení.

 

1891. Rev. Stefan Furdek začal vydávať týždenník slovenských katolíkov JEDNOTA.

 

1891. V januári tohto roku sa skupina slovenských katolíkov zišla v dome Janka Martinidesa v meste Yonkers v štáte New York, mala za cieľ založiť v tejto komunite slovenský podporný spolok. Spolku dali meno Podporný slovenský spolok Svätej Trojice. V júli tohto roku sa tento spolok pridal k celonárodnej fraternalistickej organizácii Prvej slovenskej katolíckej jednote, ako 41. zbor jednoty v Yonkers.

 

1891. 27. januára bola veľká explózia v bani Frick v meste Mammoth, Pennsylvánia. Pri explózii zahynulo 130 baníkov z toho bolo 79 Slovákov katolíckeho vyznania, ktorí zahynuli spolu z ostatnými baníkmi. Slovákov tam bolo viac, ale iných vierovyznaní, kde sa štatistiky nezachovali.

 

1891. Vo februári tohto roku bola v meste Braddock, Pennsylvánia založená slovenská osada Sv. Michala. Osadu posvätil biskup Richard Phelan a spravovaním osady poveril Rev. Raymunda Widera.

 

1891. 2. apríla toho roku traja Slováci padli za obeť štrajku v meste Morewood. Všetci mŕtvi toho štrajku boli pochovaní v spoločnom hrobe na cintoríne Sv. Jána v meste Scottdale, Pennsylvánia. Po tomto štrajku sa nepokoje rozšírili po celom okrese Fayette a pokračovali dlhu dobu.

 

1891. 8. apríla traja slovenskí robotníci v železiarňach vo firme US steel v Braddock,Pennsylvánia boli odsúdení na doživotné väzenie, ktorí boli obvinení z vraždy Michaela Quina v štrajku na Nový rok. Po mnohých odvolaniach bolo však dokázané, že títo traja Slováci boli iba obeťou skorumpovaného súdnictva. Po pár rokoch boli prepustení. Do väzenia sa dostal Ír, ktorýbol priateľ Michaela Quina a vyrovnával si osobne účty.

 

1891. Slováci v meste Yonkersv štáte New York sa zišli 26. apríla na schôdzi spolku Svätej trojice, na ktorom sa dohodli založiť slovenskú katolícku osadu a postaviť kostol so školou.

 

1891. Tiež v Yonkers, štát New York v máji toho roku mal schôdzu spolok Sv. Jána Krstiteľa. Na schôdzi sa dohodli, že spolok ako taký sa zruší a zlúči sa z Rovniankovým Slovenským Národným Spolkom. A prijali meno 34. odbor slovenského národného spolku v Yonkers.

 

1891. Slováci v Mahoning Valley v štáte Ohio si založili 25. odbor prvej slovenskej katolíckej jednoty. Bol to prvý odbor Jednoty v tejto časti Ohio.

 

1891. Vyše 18 000 slovenských baníkov začalo štrajkovať v banskom regióne Connellsville, Pennsylvánia. Baníci protestovali proti neľudskému využívaniu robotníkov a zníženiu platov.

 

1891. Do New Yorku bola zvolaná zakladajúca konvencia Živeny. Zvolal ju Peter Víťazoslav Rovnianek na 10. novembra, kedy bol tento spolok založený, Živena bol spolok čisto pre ženy a bol súčasťou Slovenského národného spolku. Nakoľko ženy nemohli by členmi menovaného spolku, ale zároveň muži nemohli byt členmi Živeny.

 

1891. Slovenský  katolícky kostol bol vysvätený v meste Whitney, Pennsylvánia. Vysvätil ho Archabbot Andrew Hintenach. Kostol zastil Sv. Cecilii.

 

1891. Koncom tohto roku bola založená Prvá slovenská evanjelická ženská jednota.

 

1892. Robotníci začali v tom roku veľký štrajk v oceliarňach Carnegie US steel Co. V meste Homestead, Pennsylvánia, ktorý trval osem mesiacov. Vedenie firmy sa pokúsilo štrajk rozbiť vojenskom silou. Veliteľ polície platenej firmou, Pinkerton sa rozhodol rozbiť tento štrajk streľbou do štrajkujúcich robotníkov (Podobne ako českí četníci zabíjali Slovákov o niekoľko rokov neskôr v Krompachoch.). Čoho výsledkom boli desiatky mŕtvych a stovky ranených. Medzi nimi boli zabití dvaja Slováci a desiatky z nich poranených.

 

1892. Medzi inými začal Janko Pankúch z Prešova vydávať v Clevelande noviny The American Slovak (Americký Slovák).

 

1892. V marci toho roku sa zišlo 19 žien z mesta Yonkers v štáte New York, kde založili Spolok Panny Márie. Neskôr sa tento spolok stal 2. zborom Ženskej jednoty celonárodnej  organizácie.

 

1892. V auguste toho roku v Clevelande Anna Hurbanová založila celonárodnú organizáciu, ktorej dala meno Prvá katolícka Slovenska ženská jednota v skratke Ženská jednota.

 

1892. Bola založená Grécko-katolícka Jednota za silnej reprezentácie Rusínov a slovenských grékokatolíkov.

 

1892. V meste Yonkers v štáte New York bol toho roku postavený kostol Sv. Mikuláša z Myry. Tento kostol slúžil všetkým veriacim Byzantského obradu, ktorí žili v lokalite mesta Yonkers a ktorí boli slovanskeho pôvodu.

 

1892 Novinár Július Zorna začal v tomto roku vydávať Slovenské listy (Slovak Letters). Noviny politicko-propagačného charakteru, ktoré slúžili slovenskej verejnosti.

 

1892. Zo Slovenska do Baltimoru v štáte Maryland prišiel Matúš Jankola, aby pokračoval v štúdiách teológie. V seminári Panny Márie štúdia dokončil a stal sa kňazom. Jankola takisto ako Rovnianek bol pre panslávsku činnosť vyhodený z Pešťbudínskeho seminára.

 

1893. 14. júna sa objavili noviny Slovenska svornosť (Slovak Harmony) v meste Connellsville Pennsylvánia. Financoval ich majiteľ cestovnej kancelárie, ktorý sa zaoberal prepravou emigrantov. Editorom bol maďarón Joscak.

 

1893. Noviny JEDNOTA sa stali úradným orgánom Prvej katolíckej slovenskej jednoty, a tak je tomu aj dnes.

 

1893. V Pennsylvánskom meste Jessup dňa 10. októbra bola oficiálne legalizovaná Prvá americko-slovenská presbyteriánska kongregácia.

 

1893. Bola založená Pennsylvánska slovenská katolícka jednota z centrom v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia.

 

1893. Bola založená slovenská katolícka osada Sv. Jána Nepomuckého v meste Freeland,Pennsylvánia.

 

1893. Peter Víťazoslav Rovnianek začal vydávať pod sponzorstvom Slovenského národného spolku prvý Národný kalendár.

 

1893.V meste Plymouth, Pennsylvánia otvorili slovenskú školu pri osade Sv. Štefana.

 

1893. Maďarská vláda zrušila Maticu Slovenskú a na základe toho noviny Jednota uverejnili správu a zároveň výzvu, aby americkí Slováci odsúdili tento krok maďarskej vlády a zároveň vyzvali slovenskú verejnosť aby ako protest bola do Clevelandu zvolaná zakladajúca konvencia Matice slovenskej v Amerike. Tato správa bola podpísaná Rev. Štefanom Furdekom, Rev, Gelhoffom, Rev. Panuskom a Janom Ondom 16. augusta. A už 26. augusta sa konalo zakladajúce zhromaždenie Americkej Matice slovenskej v Clevelande, kde predsedom sa stal dočasne Rev. Stefan Furdek.

 

1893. Slovenská organizácia Slovak-American cultural institute, ako prvá slovenská, bola oficiálne inkorporovaná v amerických verejných inštitúciach ako legálna etnická organizácia. Stalo sa tak 26. októbra v meste Colombus v štáte Ohio.

 

1894. V meste Pittston, Pennsylvánia bola založená Slovenská katolícka osada Sv. Jána Krstiteľa.

 

1894. 4. januára začal vydávať Rev. Pucher-Černovodský slovenské noviny písané v socialistickom duchu.

 

1894. Peter V. Rovnianek v Pittsburghu začal vydávať literárny časopis MAJÁK. Prvé číslo sa objavilo na trhu 20. marca. Časopis sľuboval vysokú úroveň literárnej kvality.

 

1894. Pri osade Sv. Ladislava v Clevelande, Ohio a pri osade Sv. Jozefa v Hazleton, Pennsylvánia sa otvorili slovenské katolícke školy.

 

1894. Luteránsky náboženský mesačník Cirkevné listy začal vychádzať v Clevelande, Ohio. Vydával ho Janko Pankúch, rodák z Prešova

 

1894. Vypukli nove nepokoje robotníkov nasledujúce štrajkom v meste Uniontown,Pennsylvánia vo firme Frick coal & coke Co.

 

1894. V oceliarňach v meste Braddock Pennsylvánia sa 4. apríla stal obeťou štrajku jeden slovensky robotník.

 

1894. Slovenský hlas začal vychádzať v Pittsburghu. Sponzorované a financované boli tieto noviny maďarskou vládou, ktorá uzavrela kontrakt z firmou Viszloczky, Galik & Co. ktorá im noviny vydávala. Slovensky hlas bol silno pro-maďarsky a v šarišskom dialekte písaný plátok. Slováci v okolici Pittsburghu ho nazývali: SLOVENSKÝ FRAS.

 

1894. Nový týždenník sa objavil v Baltimore pod názvom PRAVDA. V hlavičke týchto novín bolo motto: „Noviny Pravda su jedine Slavisko-Madarske noviny vobec“. Noviny boli sponzorovane a financovane lokálnou sporiteľňou, kde manažérom bol Maďar menom Tatray, ktorý po slovensky nevedel a miesto slova Slovák písal slovo „Slavish“.

 

1894. Lokálne noviny SLOVENSKÁ PRAVDA sa objavili 14. októbra v Pennsylvánskom meste Freeland.

 

1894. Okolo 300 slovenských rodín opustilo banskú oblasť okolia mesta Connellsville, Pennsylvánia vzhľadom na tamojšie nepokoje robotníkov pracujúcich v uhoľných baniach. Títo Slováci odišli do štátu Arkansas na čele z Petrom V. Rovniankom so snahou a túžbou si tam vytvoriť svoju vlastnú slovenskú kolóniu ktorú pomenovali Slovaktown. Stalo sa to 4. septembra roku 1894. Dnes je Slovaktown veľké mesto v spomínanom štáte.

 

1895. 1. januára sa v meste Freeland Pennsylvánia objavil nový týždenník KATOLÍK. Týždenník vlastnil, vydával Rev. Staš. Účelom týždenníka bolo: podporovať a ochraňovať katolícke záujmy a poskytovať jeho čitateľom duševné potreby.

 

1895. 13. januára Matúš Jankola bol vysvätený za kňaza a zároveň poverený spravovaním slovenskej farnosti v meste Pittston, Pennsylvánia, kde spravoval osadu Sv. Jána Krstiteľa. Rev. Matúš Jankola bol horlivý organizátor a zakladateľ slovenských katolíckych osadných škôl. Otec Jankola bol aj zakladateľom Slovensko-americkej kongregácie a kláštora sestier Sv. Cyrila a Metoda a Jankolovej knižnice a archívu v meste Dannville, Pennsylvánia.

 

1895. Katolícka osada a kostol Svätej Trojice boli založené v tomto roku v meste Maltby-Swoyerville, Pennsylvánia.

 

1895. V Clevelande, Ohio. Ferienčík začal vydávať nový mesačník RODINA. Časopis všeobecných záujmov, ktorí slúžil sociálnym a kultúrnym potrebám slovenského človeka v Amerike.

 

1895. V Pennsylvánskom meste Nanticoke v septembri začal vychádzať nezávislý týždenník ČAS. Majiteľom bol cestovný agent (predával šífkarty Slovákom) Július Tahy. Editorom týždenníka bol luteránsky farár Rev. D. Z. Lauček.

 

1895. V meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia, si Slováci založili slovenskú osadu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

1895. Slováci, ktorí mali viac odvahy smerovali viac na západ krajiny. Hlavne tí zo štátov ako New York, Pennsylvánii a Ohia sa začali usadzovať v Delray Michigan. Delray neskôr bol inkorporovaný do industriálneho Detroitu.Za týmito prvými usadlíkmi prichádzalo viac a viac Slovákov z iných časti Ameriky ba aj priamo zo starého sveta. Hlavne to boli remeselníci, ktorí nemali problém dostať prácu vo vysoko priemyselnom Detroite. (Pozri históriu Detroitskych Slovákov.).

 

1895 Na druhej konvencii ŽIVENY boli schválené spolkové pravidlá, ktoré formuloval spoluzakladateľ Živeny P. V. Rovnianek. (By-Laws).

 

1895. Slovenska katolícka osada Svätej Rodiny bola založená v Pennsylvánskom meste Scranton.

 

1895. Osada Sv. Michala v Braddock, Pennsylvánia, začala vyučovať deti v slovenskej osadnej skole. Od tohto roku ďalej sa skoro v každej slovenskej osade otvorila osadná základslovenská škola.

 

1895. V New Yorku 5. decembra, Gustav Marshall-Petrovsky začal vydávať noviny mesačník SLOVÁK, ktorý bol aj oficiálnym orgánom Nezávislého slovenského národného spolku, v ktorom sa sústredili poväčšine maďarónske, socialistické a komunistické živly, ktoré boli silnými odporcami Slovenského národného spolku na čele z Petrom V. Rovniankom.

 

1896. V januári tohto roku sa šesťčlenná skupina žien zišla v Youngstown, Ohio, kde založila Spolok Sv. Anny, ktorý sa neskôr stal 30. zborom Prvej slovenskej katolíckej ženskej jednoty.

 

1896. Rev. Jozef Murgaš, narodený v Tajove na Slovensku, pricestoval do Ameriky 6. apríla tohto roku. Otec Murgaš bol silnou osobnosťou a veľkým podielom prispel k dobru Slovákov na tomto kontinente. V roku 1905 založil Federáciu slovenských katolíkov v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia. V roku 1907 otec Murgaš bol spoluzakladateľom Slovenskej ligy v Amerike v Clevelande, Ohio. Spolu z Bosákom a inými začal milióndolárovú zbierku pre Slovensko roku 1918 – ktorej výťažok neskôr Masaryk a Beneš ukradli. Rev. Murgaš, okrem príkladného katolíckeho kňaza bol znalec, umelec a vedec, tiež vynikajúci spisovateľ, vynálezca bezdrôtovej telegrafie. Otec Murgaš bol tiež svetovou autoritou a znalcom v oblasti motýľov a morov vo svojej viac ako 9 000 tisícovej zbierke vedecky pomenovane a muzeálne usporiadane držal svetové prvenstvo. (Pito z Fričoviec pri Prešove, bol správcom tejto Murgašovej zbierky).

 

1896. V Chicagu 4. Júla bol založený Slovensky Sokol. Sokol Slovenska telovýchovná jednota. Sokol bol fraternalistický podporný spolok, ktorý podporoval fyzickú zdatnosť hlavne mladých ľudí.

 

1896. Rev. Štefan Furdek v Clevelande toho roku začal vydávať v tomto roku Kalendár jednota.

 

1896. Slovenská katolícka osada Sv. Michala bola založená v Pennsylvánskom meste Jessup.

 

1896. Humoristický časopis ŠAŠOK začal vychádzať v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia. Majiteľom a vydavateľom bol Jozef Joscak.

 

1896. V tom istom čaše na druhom konci Pennsylvánie v Pittsburghu začal Rovnianek vydávať podobný humoristicky časopis, bol nezávislý RARÁŠEK.

 

1896. Za povzbudenia a podpory Rev. Štefana Furdeka si Slováci v Mahoning Valley postavili prvý slovenský katolícky kostol v tejto oblasti Pennsylvánie. Kostol zasvätili Sv. Cyrilovi a Metodovi.

 

1897. Rev. Staš redaktor a vydavateľ novín KATOLÍK pridal k novinám aj humoristickú vložku pod menom MYDLO. Stalo sa to 17. februára tohto roku na žiadosť čitateľov.

 

1897. Noviny Pittsburgh Post 9. júna toho roku uverejnili urážajúci článok na adresu slovanských baníkov v tejto banskej okolici, kde poukazovali na ich životné podmienky a spôsob života a použili aj urážajúce nadávky medzi nimi aj pre Slovákov najviac urážajúcu nadávku „Stupid Hunky“ (hlúpi Maďari). Na ich obranu sa postavili aj niektoré slovenské mediálne skupiny napr. Americko-slovenské novinyJednota a Slovák v Amerike. Okrem obrany lokálnych Slovákov však pripomínali naším ľuďom, aby tak veľmi nepili a aby nevyvolávali zbytočné bitky medzi sebou a medzi komunitou v ktorej žijú a pracujú. Zároveň Peter V. Rovnianek začal vydávať časopis v anglickej reči, kde sa snažil vysvetliť americkej verejnosti našu kultúru a spôsob života, ktoré si Slováci so sebou priniesli na tento kontinent. Výsledky ukázali, že jeho časopis The Emmigrat splnili Rovniankove očakávania, čo prispelo k väčšiemu porozumeniu medzi rozdielnymi kultúrami nielen slovenskej ale aj slovanskej kultúry.

 

1897. Maďarónske noviny podporované Budapešťou pod názvom SLOVENSKÉ NOVINYzačali vychádzať v Pennsylvánskom Hazletone. Noviny boli písané v šarišskom nárečí. Ich úlohou bolo spôsobovať rozruch a vyvolávať polemiku medzi tamojšími Slovákmi, čo sa im aj čiastočné podarilo.

 

1897. Humoristicky týždenník sa objavil v Clevelande. Dali mu meno ČARODEJNÍK.

 

1897. Počas pokojného pochodu štrajkujúcich baníkov v okolici Hazleton, Pennsylvánia,policajný veliteľ šerif Martin rozkázal strieľať ostrou streľbou na nespokojných baníkov. Zabitých bolo spolu 21 baníkov z toho 18 bolo identifikovaných ako Slovania, keďže vieme, že v tom čase v meste Hazleton a jeho okolí poväčšine žili práve Slováci. Veľké množstvo štrajkujúcich bolo poranených. Stalo sa to 10. septembra a o tejto udalosti sa hovorí a je známa pod menom Lattimerská masakra.

 

1897. 14. októbra združenie slovenských žurnalistov v USA vydalo špeciálne memorandum, v ktorom sa hovorilo o skončení útokov medzi jednotlivými publikáciami a jednotlivcami na ktorých mal najväčšiu zásluhu neSlovák, po slovensky hovoriaci novinár Žid z Galície, Orbach. Po vylúčení Orbacha zo spoločnosti slovenských žurnalistov sa toto memorandum ukázalo byť efektívnym na dlhú dobu.

 

1897. V meste Youngstown, Ohio, sa zišlo 21 slovenských žien na schôdzi dňa 21. novembra, kde založili podporný spolok Počatia Panny Márie, ktorý sa neskôr stal 30. zborom Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty.

 

1897. V ten istý deň na druhom konci mesta Youngstown, Ohio, za zišlo 20 slovenských žien katolíčok a luteránok a na tejto schôdzi si založili 46. odbor ŽIVENY. (ženská verzia Slovenského Národného Spolku).

 

1897. V decembri toho roku vydal Slovenský národný spolok dielo Antona Bieleka pod názvom: Dejiny Slovákov od najstaršej doby do dnešných časov. (A history of the Slovaks' from earliest times to the present.).

 

1898. 1. januára sa objavil na trhu Americký zborník. Honosil sa titulom ako prvá slovenská publikácia v meste Chicagu. Boli však pochybnosti čí tento zborník bol skutočné slovenský vzhľadom na jeho nie príliš slovenský tón.

 

1898. V Youngstown, Ohio, si slovenskí luteráni založili 40. odbor Slovenskej evanjelickej jednoty. Stalo sa tak v 13. mája.

 

1898. V meste Hazleton, Pennsylvánia, 21. novembra bola založená celoštátna organizácia: Ženská pennsylvánska slovenská katolícka jednota.

 

1898.  Ďalšia Slovenská katolícka organizácia bola založená v meste Bridgeport, Connecticut. Založili tam Prvý veniec slobodného orla. V Bridgeport je aj hlavný úrad tejto organizácie.

 

1898. Prvá slovenská presbyteriánska podporná jednota bola založená v tomto roku.

 

1898.Vyše 200 Slovákov zo Zemplína slúžilo ako dobrovoľníci v Americkej armáde a boli umiestnení na ostrove Kuba. Zotrvali tam do toho času, pokiaľ nezamestnanosť v USA neklesla, kedy sa vrátili do Pennsylvánie.

 

1899. Kňazi a predstavitelia všetkých slovenských vierovyznaní sa zišli na spoločnej konferencii, aby prerokovali možnosti založenia náboženských slovenských škôl pri každej slovenskej osade a vypracovania plánu zadovážiť dostatok učiteľov pre tieto slovenské školy.

 

1899. Na ich 4.konvencii dňa 3. augusta toho roku Rímsko-katolícka a Gréko-katolicka pennsylvánska slovenská mužská jednota sa spoločné dohodli, že začnú vydávať spoločný časopis BRATSTVO, ktorý bude ich oficiálny úradný orgán. Tento projekt zverili do rúk Edmunda Ujfalussyho, ktorý by mal byť jeho editorom.

 

1899. J. Konig začal vydávať v Clevelande humoristický časopis NOVÝ ČERNOKŇAŽNÍK.

 

1899. Rev. Štefan Furdek 18. augusta zvolal do mesta Pittsburghu Slovensky národný výbor, ktorý by mal prerokovať založenie národného fondu, ktorého úlohou ma byť propagácia národných a kultúrnych záujmov slovenského národa, ako doma na Slovensku, tak aj Slovákov v USA. Tiež tento výbor mal prerokovať návrhy, ktoré by mohli pomôcť zabráneniu prenasledovania slovenských predstaviteľov na Slovensku.

 

 

 

*****

 

 

 

Výskum týchto informácií je stále v procese, preto prosím čitateľov, aby nám láskavo prepáčili,ak niektoré údaje hore uvedené, nie sú kompletné v tomto čase. Zároveň všetky Vaše poznámky a doplnky na túto tému sú veľmi vítané.