73-ročné SNP nás rozdeľuje

Autor príspevku

Píše sa rok 2017 a Slovenské Národné Povstanie nás stále rozdeľuje ...

Určite, lebo neprebiehalo všade a tam kde prebiehalo, neprebiehalo rovnako.

Niektorí ho neočakávali, a tí, ktorí ho očakávali a pripravovali, nie všetci očakávali jeho vypuknutie v čase, kedy vypuklo. Jedni skôr, iní neskôr. Jedni za určitých podmienok iní zase za iných.

Niektorí sa ho aktívne zúčastnili, iní ho tajne podporovali, mnohí ho odsudzovali, väčšina zostala stáť stranou.

Franklin, Ježiš, Sokrates a osobný rast

Autor príspevku

Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností: 

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa, 
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie, 
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas, 
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol,