13 Franklinových cností

franklin

1. umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa,

2. mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie,

3. poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas,

4. rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol,

5. hospodárnosť – peniaze použi iba pre dobro iných alebo seba, neplýtvaj nimi,

6. pracovitosť – nestrácaj čas nepotrebnými aktivitami, využi všetok čas na to, čo je užitočné,

7. úprimnosť – v komunikácii nepoužívaj klamstvo, zákernosť, o iných zmýšľaj a hovor s nevinnosťou v srdci,

8. spravodlivosť – nekrivdi nikomu, ani nebráň, aby dostal dobrá, čo mu patria,

9. miernosť – vystríhaj sa extrémov, neplýtvaj energiou na hnev a túžbu po odplate, ak ti niekto ublíži,

10. čistota – netoleruj špinu na svojom tele, odeve alebo bývaní,

11. pokoj – nenechaj sa vyviesť z rovnováhy pletkami, nepredvídateľnými nepríjemnými udalosťami alebo vecami,ktorým sa nedá vyhnúť,

12. zdržanlivosť – používaj sexuálny styk iba zo zdravotných dôvodov a pre zachovanie potomstva,

13. pokora – napodobňuj Ježiša a Sokratesa.

 

tvar Jezisa