Slovenská premiéra Edmunda Paschu v Amerike?

Archi di Slovakia
Archi Di Slovakia, r.2005
Vľavo Dr. Neumann, ktorému sa splnil sen zahrať si po boku svojho vzoru, Ferka Figuru

Začiatkom novembra minulého roku zorganizoval Dr. Viktor Neumann už tradičný predvianočný koncert pre slovenských, českých ale aj iných milovníkov hudby žijúcich vo Vancouveri a v okolí.

Niektoré z predchádzjúcich koncertov, ktoré sa uskutočňujú kažodoročne už 12 rokov, sa mi natrvalo vryli do pamäti, napríklad vystúpenie Archi Di Slovakia r.2005 alebo vystúpenie českého husľového virtuóza Ivana Ženatého r.2011.

Pred dôležitými futbalovými zápasmi obyčajne bývajú predzápasy, napríklad hrajú dorastenci, ktorí navodia atmosféru futbalu a ligoví hráči predvedú naozajské futbalové umenie. Podobne to bolo pri koncerte Ivana Ženaného r. 2011. Hudobnú atmosféru navodil novovzniklý spevácky zbor Great Moravia, ktorý pod taktovkou Paľa Šimončiča zaspieval viaceré piesne pre miešaný spevácky zbor. Boli to pekné piesne, v slušnom prevedení. Z členov zboru však bolo cítiť nervozitu začiatočníkov. Bol to hudobný „predzápas“. Naozajská hudobná lahôdka nasledovala po prestávke kedy husle majstra Ženatého nenechali nikoho na pochybách, kto tu hrá „1.ligu“.

Situácia sa po 6 rokoch obrátila. Na novembrovom koncerte 2016 vystúpila nádejná mladá čelistka Sarah Baek so skladbami Bacha, Beethovena a Paganiniho. Predviedla ich na vysokej umeleckej úrovni. Napriek tomu mi však v pamäti utkvela viac druhá polovica konceru, vystúpenie zboru Great Moravia, ktorý uviedol Harmoniu Pastoralis - Vianočnú omšu a koledy - od Edmunda Paschu z 18.storočia. Tieto máloznáme hudobné skvosty, ktoré Edmund Pascha zložil na území dnešného Slovenska (Prešov, Žilina), zazneli asi prvýkrát na Severoamerickom kontinente. Navodili divákom krásnu vianočnú atmosféru ostro kontrastujúcu so „sladkými“ vianočnými melódiami dookola verklíkovanými v obchodných domoch každý rok už od októbra.

Hneď po vianociach, 8.januára 2017, predviedol zbor Great Moravia, obohatený amatérskymi i profesionálnymi hudobníkmi a detskými spevákmi, Harmóniu Pastoralis aj v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Gloria in excelsis Deo, časť Paschovej Harmonie Pastoralis, ktorú sme si vypočuli v podaní Great Moravia, bola umocnená  tým, že zaznela pred oltárom nášho skromného slovenského kostolíka na ďalekom západe Kanady.

Harmonia Pastoralis
Nahrávku Harmonia Pastoralis vydalo r.1986 vydavateľstvo OPUS, Bratislava

Niektoré úryvky koncertu si môžete pozrieť v krátkych videách na http://www.cyrilmetod.org/harmonia_pastoralis.

Požiadal som Paľa Šimončiča, umeleckého vedúceho a dirigenta zboru Great Moravia, o internetový rozhovor. Tu je prepis tohoto rozhovoru. 


 

Paľo, kedy si prvýkrát počul meno "Edmund Pascha"? Kedy si prvýkrát počul úryvok z "Harmonia Patoralis"?

 

Začiatkom 80-tych rokov, keď som študoval na Univerzite Komenského. Môj milovaný profesor Ján "Hanzi" Albrecht nám dal typ, že Suprafon vydal niečo veľmi zaujímavé. Hanzi bol ozajstný znalec, takže som si LP platňu hneď kúpil. Počúvali sme ju aj na seminári harmónie a polyfóonie s hudobným skladateľom Jurajom Benešom.Ten nám zasa ukázal akou výbornou kompozičnou technikou disponoval tento nám doposiaľ neznámy Edmund Pascha.

 

Meno Edmund Pascha znie tak trocha nemecky, ale pochádzal z Kroměříža - Edmund bolo jeho mníšske meno. Harmonia Pastoralis sa nám páčila viac ako veľmi známa a často hraná Česka Mše Vánoční J.J. Rybu. Už len tým sa Vianočná Omša F-dur - to je jej oficiálny názov - odlišuje od iných diel tej doby, že Pascha preplietol klasický text latinskej omše s časťami spievanými v starej čecho-slovenčine, ktorej rozumel pospolitý, vidiecky ľud.Tak vzniklo jedinečné dielo napísané mníchom z Moravy. Časti spievané v latinčine ukazujú jeho brilantnú skladateľskú techniku a invenciu. Ľudové koledy zasa hravosť a zmysel pre humor.

 

Ako si sa dostal k "notovému zápisu" (neviem ako sa to odborne nazýva:) "Harmonia Patoralis"?

 

Myšlienka uviesť Harmoniu Pastoralis vo Vancouveri vznikla na Vianoce 2015. Našiel som ju aj na youtube.com a poslal som link ľuďom zo zboru.Tí reagovali veľmi pozitívne. O to väčšie však bolo moje sklamanie, keď som zistil, že zatiaľ nikto nevydal oficiálne ani partitúru ani zborové party. Tu nastúpil slovenský spôsob ako sa veci "zháňaju". Vedel som, že to nahrával Štátny komorný orchester Žilina. A náš spoločný priateľ Viktor Neumann je žilinčan a pozná ľudí z orchestra … Po pár emailoch a telefonátoch bola orchestrálna partitúra vo Vancouveri.

Credo
Ukážka z Credo

Váš spevácky zbor, Great Moravia, uviedol Harmoniu Pastoralis prvýkrát v oktobri minulého roku na koncerte, ktorý každorožne organizuje Dr. Viktor Neumann a druhýkrát v januári t.r. v kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Nebolo náhodou to prvé októbrové vystúpenie severoamerickou premierou Harmonie Pastoralis?

 

Aj my sme sa o tom rozprávali. Je to možne - alebo nie je mi známe, že by niekto uviedol Harmoniu Pastoralis v Severnej Amerke. Takže si môžeme vychutnať našich 5 minút slávy… hahaaa

 

Mohol by si čitateľom Slova z Britskej Kolumbie predstaviť váš zbor Great Moravia? Kedy vznikol, prečo vznikol? Koľko má členov? Sú to profesionáli alebo "len" amatéri? Ako často stretávate? Kde, okrem koncertov Dr. Neumanna vystupujete?

 

Great Moravia Choir sme založili spolu s mojou životnou partnerkou Dankou Cline-Janeckovou v roku 2010. Chceli sme spestriť detský mikulášsky večierok, tak sme naštudovali zopár kolied. A keďže sa to páčilo nielen rodičcom, ale aj spevákom, tak sme sa začali stretávať pravidelne. Mali sme dosť vysoké ambície - spievať “a capella” (spev bez sprievodu klavíra či iného hudobného nástroja). Sám som bol prekvapený s akou chuťou speváci pracovali a ako ochotne znášali moje cholerické reakcie počas nácviku.

 

Výsledky prišli čoskoro. Po pár mesiacoch sme spievali na European Festivale a v novembri 2011 nám “Neumann production” ponúklo spievať na koncerte Ivana Ženatého ako "predskokani".

 

Great Moravia
Stojaci zľava: Ziva Kikuchi, Dana Cline Janečková, Karla Kaznowska, Johana Janoušková, Vance Sova, Marcela Spadavecchia, Ladislav Chvalkovsky, Rudolf Maroš, Pavol Šimončič, v podrepe: Otec Juraj Kopanický, detskí speváci: Adam Cline, Sophie Havlik, Samuel Havlik, Julie Cicha, Bara Novák, Klara Novák, Philip Cicha

Členovia zboru sú talentovaní amatéri so vzťahom k hudbe a s chuťou poctivo skúšať. Nepísaná dohoda je, že keď máme obetovať svoj čas, tak nech to už stojí za to.

Koncert s uvedením Harmonia Pastoralis v novembri 2016 bol už šiestym výročným koncertom v spolupraci s Dr. Viktorom Neumannom. Zbor pravidelne účinkuje na Europen Festivale, na akciách poriadaných Česko-Slovenskou Asociaciou vo Vancouveri a spievali sme viackrát v Slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.

 

V Harmonia Pastoralis vystupovali aj deti. Kto sú títo detskí speváci a speváčky?

 

Detskí speváci si hovoria Moravenka.Skúšajú v našom hudobnom štúdiu vo West Vancouveri pod vedením Danky Cline-Janečkovej. Danka chce v deťoch, ktoré majú české a slovenské korene a žijú tu v Kanade, udržiavať a rozvíjať vzťah k jazyku a kultúre ich rodičov.

 

deti

Malí speváci už druhýkrát spievali na mikulášskom detskom večierku. Do Paschovej Vianočnej omše sme ich "zakomponovali" my. Bolo naozaj dojemné sledovať ako malí nadšenci spievajú Glória in excelsis Deo, po latinsky a na ozajstnom javisku, s orchestrom. S Dankou sme presvedcení, že takto sa vytvára kladný vzťah k hudbe.

Ako dlho ste nacvičovali Harmoniu Pastoralis? Čo bolo počas nacvičovania najväčšou "challenge"? Kto sú hudobníci, ktorí doprevádzali Harmóniu Pastoralis?

 

Keďže v lete je väčšina zborákov v Európe a na dovolenkách skúšky začínajú až v septembri. Nebolo

to inak ani minulý rok. Na prvej skúške som rozdal noty a celú omšu sme si prespievali do konca. Poznámku z pléna,”veď je to lahučké”, som schladil s tým, že omšu budeme spievať naspamäť a v krojoch a so svetlami, žiadne ťaháky, žiadne pomôcky. To si mal vidieť tie reakcie!!

 

To bola tá "challenge", čo sa pýtaš. A mal si vidieť tie tváre, keď som rozkázal zavrieť noty a skúšať spievať naspamäť… Musím ale veľmi oceniť prácu všetkých členov zboru a hlavne sólistov, ktorí absolvovali extra skúšky a museli sa individuálne učiť.

 

Celý projekt Harmonia Pastoralis, až na dve výnimky, uviedli Slováci a Česi žijúci vo Vancouveri a v okolí. V orchestri nám pomáhali dvaja kanadskí hostia, organista a flautistka. Je vidieť koľko talentovaných ľudí s hlbokým vzťahom k muzike tu žije.

hudobnici
Kontrabas: Dr. Miroslav Stavel, flauta: Maria Parnes,
husle:  Mária Demčák, husle: Dr. Viktor Neumann, piano: Toby Aldren

Harmonia Pastoralis je vianočnou omšou, a teda sa skladá z viacerých častí. Rád by som video záznam z tohoto koncertu rozdelil do jednotlivých častí. Pokúšal som sa o to, ale som sa nejako "stratil". A na internete som takéto rozdelenie nenašiel. Aké sú časti Harmonie Pastoralis? Kyrie, Gloria, ...?

Termín "Omša" v hudobnej literatúre znamená zhudobnenie texu katolíckej omše.Text je striktne formulovaný a ani počas storočí sa skoro vôbec nezmenil. Časti sú Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Aj Harmonia Pastoralis má tieto časti. Sú spievané po latinsky. Pascha však kvôli zrozumiteľnosti pre jednoduchých, nie veľmi vzdelaných ľudíi, vsunul časti spievané v slovenskom dialekte.

 

Čoho si sa, ako dirigent, spevák, trubkár a fujarista, najviac obával pred vystúpením v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri?

 

Keďže koncert spievali speváci naspamúť, hrozilo, že "spadne remeň". V muzikantskom žargóne to znamená,  že totálne vypadne text. V “tutti”  miestach som to zachraňoval ja lebo som dirigoval z partitúry, kde som mal aj texty. Horšie by to bolo pri sólistoch. Tam by výpadok textu bolo hneď počuť. Preto musím vyzdvihnúť a oceniť ich individuálnu domácu prípravu. Dana Cline-Janečková,Johana Janoušková a Vašek Sova boli ako solisti skvelí.

 

Čo vás, členov Great Moravia, najviac potešilo a čo vás zarmútilo počas tohoto koncertu?

 

Prekvapila ma veľmi pozitívna reakcia od divakov. Záverečný potlesk trval niekoľko minút a bolo cítiť, že to nie len zdvorilostný potlesk, ale že sú v ňom emócie. Aj tváre divákov to prezrádzali. Bolo príjemne prijímať gratulácie od úplne cudzích ľudí a veľa z nich hovorilo len anglicky. A jedna perlicka… jednému pánovi nešlo do hlavy, že na tom "painted hollow log" (pomaľovanom, deravom kuse dreva), na fujare, sa dá tak krásne hrať.

 

Aké máš plány na tento rok?

 

V prvom rade musím dobudovať zbor personálne. Veľa mladých členov odišlo po roku pobytu vo Vancouveri domov. Takže aj touto cestou chcem osloviť ľudí, ktorí majú talent a chcú spievať v zbore, nech sa ozvu. Prax ani znalosť nôt sa nevyžaduje. Stačí veľké srdce pre muziku a čas prísť v pondelok večer na skúšku. Je možné zavolať alebo textnúť na toto číslo 604 723 0410.

Great Moravia
Spevácky zbor Great Moravia z r.2012 pri vystúpení “Zažite Slovensko”,
ktorý zorganizovala Marika Kovalčíková v Port Moody v časti Veľkého Vancouveru

Čo by si si, ako dirigent zboru Great Moravia, najviac prial? Aký je tvoj sen?

Hudba je Boží dar. Šíriť ho medzi ľudmi a urobiľ ich aspoň na pár chvíľ veselšími a šťastnejšími - toto je moje muzikantské krédo.

 

S Paľom Šimončičom, dirigentom speváckeho zboru Great Moravia

sa prostredníctvom internetu zhováral Jožo Starosta.