Dokumenty

Name
"Kirschbaum, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto, 1967, s.289"
(1) Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOT͍K, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: JAKEŠOVÁ, E.: Vysťahovalectvo Slovákov do Kanady. Bratislava 1980
(10) RADZO, Š .: 47. zbor KSL v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
(11) LACKO, V.: O IKSJ v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. Č. 46/14. november 1970.
(2) Tamže. Prvý Slovák v Britskej Kolumbii bol údajne Karol Hvorecký, ktorý sa ako člen prieskumného kolektí­vu podieľal na vytyčovaní­ trasy pre transkontinentálnu železnicu v roku 1874.
(3) KOREM, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. In: Kanadský Slovák. Č. 46 /14. november 1970.
(4) BOTÍK, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.
(5) Tamže. Autor uvádza zdroj: KIRCHBAUM, J. M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 146.
(6) Tamže. KOREM, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970.
(7) KOREM, A.: Nezávislý podporný spolok. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
(8) V roku 1954 bolo sí­dlo tohto zboru preložené do New Westminsteru. Namiesto spomí­naného zboru vznikol 66. zbor KSL so sí­dlom vo Vancouveri. KAPRALIK, J.: Ako sme začali organizovať KSL v B.C. In: Kanadský SlovÃák. č. 46/14. november 1970.
(9) Tamže.
Ave Maria, Vol LXXIII, August 1989, No.8
Československé legie 1914 – 1920 a Československá obec legionářská. 2013
Československé legie v Rusku 1914 – 1920. Československá obec legionářská. 2013
Dalibor Vácha: Ostrovy v bouři. Epocha 2016
Dalibor Vácha:  Bratstvo, Epocha 2015
ECHO časopis, 1.číslo
foto: Martin Kleibl
Fotografie: https://www.facebook.com/pg/nehanteludmoj/photos/?tab=album&album_id=1013403862030398
František Emmert: Českoslovenští legionáři za první světové války. Mladá fronta 2014
Helmut Hirnshall: „Môje srdce sa vznáša“ a „Môj duch sa vznáša“
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/cti-si-otca-svojho-i-matku-svoju/36065-clanok.html
http://slovozbritskejkolumbie.ca/
http://slovozbritskejkolumbie.ca/sites/default/files/attachments/Slovo.z.Britskej.Kolumbie.21.cislo.2014.leto.jesen.pdf#page=35 
http://slovozbritskejkolumbie.ca/vtacnik2016
http://www.kanadskyslovak.ca/index.php/sk/
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/55
https://case.edu/ech/articles/s/slovaks/
Kirschbaum, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto, 1967, s.287
Kirschbaum, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto, 1967, s.288
Krásy Slovenska, časopis
Ľuboš Kačírek: Orol, lev či dvojkríž? In: Historická revue 10/2008
Osobný rozhovor s Donom Chuanom Šutkom
Petr Blahuš: Vítězství alpských orlů s čs. emblémy. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka a Andrea Poláčková: Za svobodu do legie. Živá histórie 1-2/2006
Petr Kozelka: Bez síly bodáků by republika nevznikla. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Hrdinství Čechoslováků u Arrasu. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Odvážní červenobílí ďáblové. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Postrach rakouských vojsk. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Rodinná zbierka fotografií­ p. Berthy Palkovej
Rodinný album rodiny Kiktovej
Slovak Studies VIII, Slovak Institute, Cleveland - Rome, 1968
Spomienky A. Migliriniho
Spracované podľa knihy: KNOWLES, Valerie: Strangers at Our Gates; Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540 1990. Toronto & Oxford, 1992, s. 58 - 74.
The Canadian Encyclopedia
Tomáš Michálek: Bitva na kterou Masaryk čekal. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Tradition of faith and Service, 100 years of Archdiocese of Vancouver [1908-2008], p.208, p.235
www.leadvilleraceseries.com