Vianočné bábkové divadlo "Pod Oravským zámkom"

Bábkové divadlo "Pod Oravským zámkom" pri slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri v Britskej Kolumbii v Kanade predviedlo 26.decembra 2017 vo farskej hale Vianočný Príbeh pre deti i dospelých.

Bábkové divadlo, scénu a bábky vyrobili manželia Plavákovci. Scénar napísala Mirka Plaváková. Bábky viedli manželia Plavákovci a Katka Starostová. Rozpávačom bol Jozef Starosta. Kameru obsluhoval Pavel Križka. Fotografie ponúkla Marika Kubinyiová. Strih videa spravil Jozef Starosta.

Spomienka na Alberta Styka

Liptovské Revúce sú vtesnané do úzkej doliny klesajúcej z hrebeňa Veľkej Fatry k riečke Korytnici. Doline vládne strážna veža Čierneho Kameňa medzi Ploskou a Rakytovom. Pod ňou pasienky a trávnaté svahy, námety pre maliara, básnika, či fujaru valacha. Tam sa pred 86 rokmi narodil Albert Styk.

 

Buďme vďační za výchovu a vzdelanie získané na Slovensku

Hodnota ľudského života sa nemeria iba hodnotou našich úspechov, ale aj vďakou za všetky dobrá, ktorých sa nám v živote dostalo. Rodičia sa často sťažujú na nevďačnosť detí. Tých, čo sa starajú o chorých, určite trápi nevďačnosť ich pacientov a učitelia poväčšine necítia vďaku od svojich žiakov. Na prejav vďaky však nikdy nie je neskoro!